Zoeken naar cao ggz bijzonder verlof

cao ggz bijzonder verlof
Hoofdstuk 6 Arbeidsduur en werktijden.
GGZ Nederland // CAO // Hoofdstuk 6 Arbeidsduur en werktijden. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd. A Begripsbepalingen en werkingssfeer. B Toepassing en ontheffing. Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst. Hoofdstuk 3 Verplichtingen van de werkgever. A Tegenover de individuele werknemer. B Algemene verplichtingen werkgever. Hoofdstuk 4 Verplichtingen van de werknemer. Hoofdstuk 5 Maatregelen en geschillen. Hoofdstuk 6 Arbeidsduur en werktijden. Hoofdstuk 7 Functiewaardering en salariëring. Hoofdstuk 8 Leerlingen en werknemers die een opleiding volgen. A Salariëring van werknemers die een opleiding volgen. B Toepassing cao op AIOS. Hoofdstuk 9 Arbeid en gezondheid. A Algemene maatregelen in het kader van arbeid en gezondheid. B Maatregelen bij ziekteverzuim. C Maatregelen inzake re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. D Overige rechten en verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid. Hoofdstuk 10 Bijzondere diensten. B Onregelmatige dienst. C Bereikbaarheids, Aanwezigheids en Consignatiedienst. E Slaapdienst en begeleiding van cliënten in hun vakantie. Hoofdstuk 11 Kostenvergoedingen. A Woon /werkverkeer en reis en verblijfkosten. B Scholing en duurzame inzetbaarheid. C Budget persoonlijke kosten medisch specialist. F Vrije ruimte werkkostenregeling. Hoofdstuk 12 Vakantie bijslag, LFB en verlof.
B Vakantie.
Brieven van GGZ Nederland. Een instelling zoeken. Over GGZ Nederland. Over GGZ Nederland. Wie zijn wij. Over GGZ Nederland. GGZ Nederland // CAO // Hoofdstuk 12 Vakantie bijslag, LFB en verlof // B Vakantie. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd.
Arbeidsvoorwaarden CAO.
De reiskosten woon-werkverkeer worden vergoed conform de CAO GGZ. Voor het gebruik van de privé-auto voor zakelijk verkeer bieden wij een ruime vergoeding, dienstreizen met het openbaar vervoer worden volledig vergoed. Daarnaast hebben wij een regeling voor studiekosten en verlof, een budget persoonlijke kosten medisch specialisten en een regeling voor de vergoeding van de herregistratiekosten in het kader van de Wet BIG.
CAO GGZ.
Hoofdstuk 12 Vakantie bijslag, LFB en verlof. C Levensfasebudget LFB. Hoofdstuk 13 Activeringsregeling en pensioen. Hoofdstuk 14 Medezeggenschap. A Faciliteiten ondernemingsraad. B Extra bevoegdheden ondernemingsraad. C Mogelijkheden tot decentrale afspraken tussen ondernemingsraad en werkgever. Hoofdstuk 15 Sociaal beleid. A Sociaal beleid dat gericht is op de individuele werknemer. B Collectief sociaal beleid. Voorbeeld individuele arbeidsovereenkomst. Regelgeving arbeidstijdenwet ATW en arbeidstijdenbesluit ATB verpleging en verzorging. Regelgeving arbeidstijdenwet ATW en arbeidstijdenbesluit ATB geneeskundigen. A Procedure voor toepassing van het FWG functiewaarderingssysteem. B Reglement interne bezwaren commissie. C Reglement Landelijke Bezwaren Commissie LBC. D Kwaliteitseisen te stellen aan functiebeschrijvingen en de wijze van het beschrijven van functies. E Model functiebeschrijving. Salarisschalen per functiegroep en salarisschaal medisch specialisten. Functieprofielen en complementaire bijdragen. Voorbeeld leerovereenkomst beroepsvoorbereidende periode. Model opleidingsreglement voor inservice-opleidingen. Adressen van de partijen bij het cao-overleg. Collectieve Arbeidsovereenkomst GGZ. 1 maart 2017 tot 1 juni 2019. Per abuis is de volgende zinsnede In H6, artikel 6, lid 2: onverkort het bepaalde in lid 2 van dit artikel niet verwijderd na het schrappen van het oude lid 2 uit de CAO GGZ 2015-2017.
Wanneer heb ik recht op bijzonder of buitengewoon verlof? Rijksoverheid.nl.
Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld. Regels bijzonder verlof in cao. In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement kunnen afspraken staan over bijzonder verlof. Wanneer dit verlof mogelijk is, hoe lang het duurt en of het verlof betaald of onbetaald is.
D Overige rechten en verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid.
GGZ Nederland // CAO // Hoofdstuk 9 Arbeid en gezondheid // D Overige rechten en verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd. A Begripsbepalingen en werkingssfeer. B Toepassing en ontheffing. Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst. Hoofdstuk 3 Verplichtingen van de werkgever. A Tegenover de individuele werknemer. B Algemene verplichtingen werkgever. Hoofdstuk 4 Verplichtingen van de werknemer. Hoofdstuk 5 Maatregelen en geschillen. Hoofdstuk 6 Arbeidsduur en werktijden. Hoofdstuk 7 Functiewaardering en salariëring. Hoofdstuk 8 Leerlingen en werknemers die een opleiding volgen. A Salariëring van werknemers die een opleiding volgen. B Toepassing cao op AIOS. Hoofdstuk 9 Arbeid en gezondheid. A Algemene maatregelen in het kader van arbeid en gezondheid. B Maatregelen bij ziekteverzuim. C Maatregelen inzake re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. D Overige rechten en verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid. Hoofdstuk 10 Bijzondere diensten. B Onregelmatige dienst. C Bereikbaarheids, Aanwezigheids en Consignatiedienst. E Slaapdienst en begeleiding van cliënten in hun vakantie. Hoofdstuk 11 Kostenvergoedingen. A Woon /werkverkeer en reis en verblijfkosten. B Scholing en duurzame inzetbaarheid. C Budget persoonlijke kosten medisch specialist. F Vrije ruimte werkkostenregeling. Hoofdstuk 12 Vakantie bijslag, LFB en verlof.
Cao preambule.
GGZ Nederland // CAO // Cao preambule. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd. A Begripsbepalingen en werkingssfeer. B Toepassing en ontheffing. Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst. Hoofdstuk 3 Verplichtingen van de werkgever. A Tegenover de individuele werknemer. B Algemene verplichtingen werkgever. Hoofdstuk 4 Verplichtingen van de werknemer. Hoofdstuk 5 Maatregelen en geschillen. Hoofdstuk 6 Arbeidsduur en werktijden. Hoofdstuk 7 Functiewaardering en salariëring. Hoofdstuk 8 Leerlingen en werknemers die een opleiding volgen. A Salariëring van werknemers die een opleiding volgen. B Toepassing cao op AIOS. Hoofdstuk 9 Arbeid en gezondheid. A Algemene maatregelen in het kader van arbeid en gezondheid. B Maatregelen bij ziekteverzuim. C Maatregelen inzake re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. D Overige rechten en verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid. Hoofdstuk 10 Bijzondere diensten. B Onregelmatige dienst. C Bereikbaarheids, Aanwezigheids en Consignatiedienst. E Slaapdienst en begeleiding van cliënten in hun vakantie. Hoofdstuk 11 Kostenvergoedingen. A Woon /werkverkeer en reis en verblijfkosten. B Scholing en duurzame inzetbaarheid. C Budget persoonlijke kosten medisch specialist. F Vrije ruimte werkkostenregeling. Hoofdstuk 12 Vakantie bijslag, LFB en verlof.
D Verlof.
Brieven van GGZ Nederland. Een instelling zoeken. Over GGZ Nederland. Over GGZ Nederland. Wie zijn wij. Over GGZ Nederland. GGZ Nederland // CAO // Hoofdstuk 12 Vakantie bijslag, LFB en verlof // D Verlof. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd.

Contacteer ons