Zoeken naar cao ggz reiskosten

cao ggz reiskosten
A Salariëring van werknemers die een opleiding volgen.
De hoogte van de stagevergoeding bedraagt 318 per 01-07-2017 en per 01-07-2018 323 bruto per maand inclusief onkosten, waaronder reiskosten woon-werkverkeer. Stagiairs die niet kunnen beschikken over een ov-jaarkaart komen in aanmerking voor de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer uit H11A van deze cao. De werkgever betaalt de kosten verbonden aan noodzakelijke inentingen. De stagevergoeding wordt niet verleend indien de stagiair als werknemer elders een dienstbetrekking heeft, die recht geeft op loondoorbetaling gedurende de stageperiode. Voor deeltijd stagiairs geldt een vergoeding naar rato. De hoogte van de stagevergoeding wordt aangepast conform algemene loonaanpassingen zoals van toepassing voor de CAO GGZ.
Reiskostenvergoeding FNV.
Wat er in jouw situatie geldt, vind je in de cao, het bedrijfsreglement of je arbeidsovereenkomst. Vind jouw cao. Hoe hoog je reiskostenvergoeding is, is vastgelegd in de cao, het bedrijfsreglement of in je arbeidsovereenkomst. Je werkgever mag slechts een bepaald bedrag aan reiskosten belastingvrij vergoeden.
Arbeidsvoorwaarden CAO.
De reiskosten woon-werkverkeer worden vergoed conform de CAO GGZ. Voor het gebruik van de privé-auto voor zakelijk verkeer bieden wij een ruime vergoeding, dienstreizen met het openbaar vervoer worden volledig vergoed. Daarnaast hebben wij een regeling voor studiekosten en verlof, een budget persoonlijke kosten medisch specialisten en een regeling voor de vergoeding van de herregistratiekosten in het kader van de Wet BIG.
Principeakkoord CAO GGZ 2008-2009 Loonwijzer.nl.
Werkvereniging teken het manifest. Principeakkoord CAO GGZ 2008-2009. GGZ Geestelijke Gezondheidszorg. 1 maart 2008 t/m 1 april 2009. Loonmutaties en eenmalige uitkeringen. 1 juli 2008 structureel 325%., November 2008 eenmalig 1% van 12 maal het op 1 november 2008 geldende salaris.
CAO GGZ.
Per abuis is de volgende zinsnede In H6, artikel 6, lid 2: onverkort het bepaalde in lid 2 van dit artikel niet verwijderd na het schrappen van het oude lid 2 uit de CAO GGZ 2015-2017. In de digitale cao is dit aangepast.
Chris voelt zich belazerd met zijn functiewaardering en reiskostenvergoeding Berenschot.nl.
Maar ik kan mij voorstellen dat de werkgever met de OR in algemene zin heeft afgesproken dat de overgang naar de nieuwe CAO GGZ budgettair neutraal moet verlopen, in verband met de betaalbaarheid voor de organisatie vandaar waarschijnlijk ook de afspraak over de horizontale" inschaling.
Nieuws Payroll Bedragen cao VVT en GGZ 2018 Bedragen cao VVT en GGZ 2018.
Bedragen cao VVT en GGZ 2018. In de Salarisinformatie cao VVT en GGZ 2018 zijn premies en bedragen opgenomen die op grond van de cao jaarlijks worden aangepast. In Visma.net Payroll zijn op dit moment nog niet alle wijzigingen doorgevoerd per 1-1-2018.
Hoeveel reiskostenvergoeding ontvang ik? Reiskostenvergoeding berekenen.
Check of jij ook deze besparing behaalt! Relevant: reiskosten berekenen, reiskostenvergoeding, reiskostenvergoeding berekenen, reiskostenvergoeding 2016, km vergoeding 2016, reiskosten, reiskostenvergoeding berekenen 2016, reiskostenvergoeding 2017, Reiskostenvergoeding Woon-Werk 2016, km vergoeding berekenen. Bespaar op je autokosten en stap over naar een goedkopere autoverzekering.
A Woon /werkverkeer en reis en verblijfkosten.
Brieven van GGZ Nederland. Een instelling zoeken. Over GGZ Nederland. Over GGZ Nederland. Wie zijn wij. Over GGZ Nederland. GGZ Nederland // CAO // Hoofdstuk 11 Kostenvergoedingen // A Woon /werkverkeer en reis en verblijfkosten. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd.

Contacteer ons