Resultaten voor basis ggz en specialistische ggz

basis ggz en specialistische ggz
Wat is Specialistische GGZ zorg? Praktijk Baeten Praktijk voor psychologie, psychotherapie en seksuologie van Brigitte Baeten in Waalwijk.
Onder Specialistische GGZ zorg wordt verstaan de diagnostiek en behandeling van complex ernstige tot zeer ernstige problemen. In Basis GGZ zorg worden lichte, matige en ernstige, niet complexe klachten behandeld, vaak kortdurend en klachtgericht. Binnen de Specialistische GGZ zorg zijn de behandelingen meer specialistisch voor complexere problematiek.
Vergoeding GGZ vanaf 18 jaar PZP.
Of als je van de basis GGZ wordt verwezen naar de gespecialiseerde GGZ of andersom. Ga naar een gecontracteerde zorgverlener. Je krijgt de vergoeding als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat waarmee PZP afspraken heeft gemaakt over kwaliteit en prijzen.
Basis GGZ en Specialistische GGZ Psychotherapiepraktijk Carreira Y Lopez.
Basis GGZ en Specialistische GGZ. De gezondheidszorg kost veel geld en de overheid is doorlopend bezig om te proberen de kosten te beteugelen, ook voor de GGZ Geestelijke Gezondheids Zorg hoewel die overigens amper 5 % van alle kosten van de zorg in Nederland uitmaakt.
Wat is het verschil tussen een Basis GGZ behandeling en een specialistische behandeling BGGZ en SGGZ?
Veel gestelde vragen antwoorden. Wat is het verschil tussen een Basis GGZ behandeling en een specialistische behandeling BGGZ en SGGZ? Een basis GGZ behandeling is voor klachten die minder complex zijn en in een kortere tijd te behandelen zijn. Er zijn 3 soorten Basis behandelingen.:
Psychologische zorg Generalistische basis-GGZ Psychologenpraktijk Bredero, Breda.
Sinds 2014 is de geestelijke gezondheidszorg onderverdeeld in psychologische zorg die door de huisarts of POH-GGZ wordt geleverd, de Generalistische basis-GGZ en de Specialistische GGZ. In onze praktijk, Psychologenpraktijk Bredero, bieden wij Generalistische basis-GGZ, psychologische zorg voor licht tot matige problematiek.
Basis GGZ Lentis.
Met onze goed opgeleide en toegewijde behandelaren kunnen cliënten vlot aan de slag om te herstellen en om weer grip te krijgen op de situatie. Bij Basis GGZ Lentis wordt altijd samen met de cliënt bepaald wat nodig is om weer snel op eigen kracht verder te kunnen.
GBGGZ en SGGZ.
Vanwege massieve bezuinigingen is de geestelijke gezondheidszorg ggz omgevormd naar de generalistische basis ggz gb-ggz en de gespecialiseerde ggz g-ggz. De nieuwe indeling moet er voor zorgen dat minder behandelingen in de duurdere gespecialiseerde ggz voorheen tweedelijns ggz plaatsvinden en er een verschuiving komt naar de goedkopere generalistische basis ggz voorheen eerstelijns ggz.
Pec ggz Specialist in Geestelijke Gezondheid.
Deze wachttijd varieert per behandeling en bedraagt per 01 april 2019 8 weken, in de tussenliggende periode vindt de vervolg intake plaats. Voor Menzis verzekerden is er helaas geen mogelijkheid meer voor een nieuwe aanmelding voor in 2019. Generalistische Basis GGZ. Per 01 januari 2019 hanteert Pec ggz geen aparte wachttijd en/of aanmeldprocedure voor de Generalistische Basis GGZ. Heeft u een dergelijke verwijzing gekregen maar toch de wens om bij Pec ggz in aanmerking komen voor behandeling dan kunt u zelf aan uw huisarts de juiste verwijzing vragen voor Specialistische GGZ.
Basis GGZ Lentis Hoogeveen.
Met onze goed opgeleide en toegewijde behandelaren kunnen cliënten vlot aan de slag om te herstellen en om weer grip te krijgen op de situatie. Bij Basis GGZ Lentis wordt altijd samen met de cliënt bepaald wat nodig is om weer snel op eigen kracht verder te kunnen.
Basis of gespecialiseerde GGZ? Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant.
Basis of gespecialiseerde GGZ? De zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen valt onder de Basis GGZ. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut.

Contacteer ons