Zoeken naar cao gezondheidszorg

cao gezondheidszorg
Werken bij Elkerliek Werken bij Elkerliek.
Ook bouwt de medewerker jaarlijks een recht van 57 plb-uren op. Daarnaast kent de CAO voor een aantal gebeurtenissen, zoals huwelijk en geboorte, verlofregelingen. IZZ is een ziektekostenverzekering speciaal voor mensen werkzaam binnen de gezondheidszorg. De verzekering biedt een brede dekking tegen een gunstige premie.
Regeling ziek en herstelmelding en verzuimbegeleiding.
In de CAO Ziekenhuizen zijn aanvullende afspraken opgenomen over loondoorbetaling bij ziekte: indien je gedeeltelijk arbeidstherapeutisch aan het werk bent of je volgt een scholing om er voor te zorgen dat je een andere functie kunt gaan uitoefenen, dan heb je recht op 100% loondoorbetaling in het tweede ziektejaar over de uren dat je werkt.
Bezwaar maken tegen functiebeschrijving of functie-indeling.
Bij een blijvend verschil van mening met betrekking tot de waardering en indeling van de functie, kan de medewerker de kwestie voorleggen aan een ander orgaan.: cao Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg: Landelijke Bezwaren Commissie FWG LBC. cao Ziekenhuizen: Landelijke Commissie Functiewaardering Ziekenhuizen Herwaardering LCFH.
Over FBZ NVO, Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen.
Cao Geestelijke Gezondheidszorg 85.000 werknemers. Cao Gehandicaptenzorg 160.000 werknemers. Cao Gezondheidscentra 4.500 werknemers. Cao Jeugdzorg 31.000 werknemers. Cao Nederlandse Universiteiten 52.000 werknemers. Cao Onderzoekinstellingen 2.900 werknemers. Cao VVT 450.000 werknemers. Cao Universitair Medische Centra 67.000 werknemers. Cao Ziekenhuizen 200.000 werknemers.
ORT cao ziekenhuizen Zorgwerk.
Terug naar boven. ORT cao verpleeg verzorgingshuizen en thuiszorg VVT. Krijg ik een toeslag ORT als ik werk in de avond, nacht, weekend en tijdens een feestdag? ORT cao universitair medische centra. ORT cao Gehandicaptenzorg GZ. ORT cao geestelijke gezondheidszorg GGZ.
ANBI.
Eén van de voorwaarden is dat het goede doel een moet zijn en geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instellingen ANBI. De Stichting LangeLand Ziekenhuis is een ANBI en voldoet aan de wettelijke voorschriften waaraan een ANBI moet voldoen.
Noordwest Ziekenhuisgroep Werk en opleiding Noordwest als werkgever Arbeidsvoorwaarden.
Je krijgt ook de mogelijkheid een deel van de arbeidsvoorwaarden aan te passen aan jouw wensen en wanneer jij dat wilt. Dat maakt werken bij de Noordwest Ziekenhuisgroep nog aantrekkelijker! Bekijke de primaire arbeidsvoorwaarden in de CAO Ziekenhuizen op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.
Nettoloon berekenen uit bruto salaris voor 2019.
Vul hier alleen een bedrag in als u wilt uitrekenen wat het totale nettoloon zal zijn als er in de betreffende maand ook vakantiegeld, een 13e maand, bonus, gratificatie, winstuitkering, etc. Voor een normale bruto/netto berekening kunt u dit veld leeg laten. Als nu nog niet weet hoe hoog uw vakantiegeld bruto is, bereken dit dan met: vakantiegeld berekenen. Sector cao of bedrijfstak.
CAO Vakvereniging CNV Zorg Welzijn.
Het sociaal plan kan. dezelfde juridische status als de cao hebben. Het valt onder de definitie van het begrip collectieve arbeidsovereenkomst uit artikel 1 van de Wet CAO. Je zou het een bijzondere CAO kunnen noemen voor een bijzondere situatie de reorganisatie.
CAO GGZ 2017-2019 CAO Geestelijke Gezondheidszorg.
Home CAO updates CAO GGZ 2017-2019 CAO Geestelijke Gezondheidszorg. CAO GGZ 2017-2019 CAO Geestelijke Gezondheidszorg. CAO Geestelijke Gezondheidszorg, CAO GGZ met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen. 16-02-18 AVV CAO GGZ 2018-2019. 03-07-17 Nieuwe tekst CAO GGZ 2017-2019.

Contacteer ons