Meer resultaten voor cao jeugdzorg

cao jeugdzorg
Onderhandelakkoord voor nieuwe cao jeugdzorg ZorgWelzijn.
Onderhandelakkoord voor nieuwe cao jeugdzorg. De vakbonden FNV, CNV en FBZ hebben een akkoord met Jeugdzorg Nederland bereikt over een nieuwe cao jeugdzorg voor de 30.000 werknemers in Nederland. Gert Noortman, cao-onderhandelaar van FNV Zorg Welzijn: Ik ben heel tevreden over dit resultaat.
Nederlands Instituut van Psychologen NIP.
Doe mee met de Landelijke Schrapdagen jeugdzorg! 02-05-2019 Vanuit het programma Ontregel de Zorg vinden door het hele land op 12 juni en 4 september schrapsessies voor de jeugdzorg plaats. Postillion Hotel Utrecht-Bunnik, 15-05-2019 Congres Samen Sterk voor Volwaardig leven.
ORT cao jeugdzorg Zorgwerk.
ORT cao verpleeg verzorgingshuizen en thuiszorg VVT. ORT cao geestelijke gezondheidszorg GGZ. ORT cao gehandicaptenzorg. ORT cao ziekenhuizen. ORT cao universitair medische centra. ORT cao welzijn maatschappelijke dienstverlening. ORT cao jeugdzorg. Zie meer ORT cao jeugdzorg. 21 september 2018 2345.:
CAO jeugdzorg 2017 2019.
17-10-2014 Tekst CAO jeugdzorg 2014-2015 beschikbaar. 13-06-2014 Onderhandelaarsakkoord CAO jeugdzorg 2014 2015. 28-08-2012 Tekst CAO jeugdzorg 2011-2013 beschikbaar. 03-05-2012 Instemming CAO jeugdzorg 2011-2013. 11-04-2012 Akkoord CAO jeugdzorg 2011-2013. Hieronder treft u een overzicht aan van de salarismutaties in de CAO jeugdzorg.
Arbeidsvoorwaarden.
Parlan past de CAO Jeugdzorg 2015-2016 toe. Daarin staan de salarisschalen, arbeidsvoorwaarden en secundaire arbeidsvoorwaarden o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering van 83%, van je jaarsalaris. Sinds 1 april 2015 is De Praktijk onderdeel van Parlan Jeugdhulp. Voor medewerkers verbonden aan de Jeugd GGZ-activiteiten van De Praktijk wordt de CAO GGZ 2015-2017 toegepast.
Hoe ziet de evc-procedure eruit? SKJ. mobile-menu-button. search. caret-right. caret-right. caret-right. caret-right. caret-right. Link to Facebook. Link to Linkedin. Link to Twitter.
Professionals die werken onder de cao Jeugdzorg konden tot 1 oktober 2018 nog starten met hun evc branchestandaard Jeugdzorgwerker. Jeugdprofessionals werkzaam onder de cao Jeugdzorg, die al zijn gestart met de evc-procedure volgens de branchestandaard Jeugdzorgwerker, konden tot 31 december 2018 de benodigde documenten aanleveren bij de evc-aanbieder.
Aanpak werkdruk jeugdzorg: taak voor de or ORnet.
Voor de trainingen is een vergoedingsregeling beschikbaar van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg OAJ. De afspraken in de Cao Jeugdzorg 2017-2019. Lees ook: Maak je druk om werkdruk en stress tips voor een gestructureerde aanpak. Ontwikkel jezelf op de OR workshopdag!
Leden LAD gaan akkoord met cao jeugdzorg Actueel Skipr.
De achterban van LAD/FBZ die in de jeugdzorg werkt, heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Jeugdzorg 2017-2019. Het akkoord geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 tot 1 april 2019. Behalve structurele salarisverhogingen per 1 juli 2017 met 165, procent en per juli 2018 met 2 procent ontvangen werknemers tweemaal een eenmalige uitkering.
Nieuwe tekst CAO Jeugdzorg 2015-2017 Loonwijzer.nl.
Meest gevraagde banen. Vrouwen: waar en hoe moet je solliciteren? Werkvereniging teken het manifest. Nieuwe tekst CAO Jeugdzorg 2015-2017. Jeugdzorg De complete tekst van CAO Jeugdzorg code loonheffing 234 looptijd 01-01-2015 31-12-2017 is geplaatst op CAOWijzer. CAO Jeugdzorg 2015-2017 15-03-17.
CBS.
Check het bij het CBS. De vraag van de week. Hoe gaat het CBS om met data? Tevredenheid en mening over de samenleving. Hoe tevreden zijn Nederlanders over hun eigen leven, en zijn ze optimistisch of pessimistisch over de samenleving?

Contacteer ons