Op zoek naar cao jeugdzorg?

cao jeugdzorg
CAO jeugdzorg 2017 2019.
17-10-2014 Tekst CAO jeugdzorg 2014-2015 beschikbaar. 13-06-2014 Onderhandelaarsakkoord CAO jeugdzorg 2014 2015. 28-08-2012 Tekst CAO jeugdzorg 2011-2013 beschikbaar. 03-05-2012 Instemming CAO jeugdzorg 2011-2013. 11-04-2012 Akkoord CAO jeugdzorg 2011-2013. Hieronder treft u een overzicht aan van de salarismutaties in de CAO jeugdzorg.
Akkoord bereikt over cao jeugdzorg Zorgvisie.
Zorgvisie ict magazine. Home Nieuws Akkoord bereikt over cao jeugdzorg. 31 mei 2017. Akkoord bereikt over cao jeugdzorg. Er is een akkoord bereikt over de nieuwe cao voor de jeugdzorg. Daarin staat onder meer dat de lonen structureel met 365, procent zullen stijgen tot en met 31 maart 2019.
De complete cao en alle bijlagen FCB. search. clock. hat. location. star. arrow-right.
Dit betekent dat de cao Jeugdzorg nu voor alle werkgevers en werknemers in de sector geldt. Het AVV-besluit is in werking getreden op 27 september 2017 en vervalt op 1 april 2019, de datum waarop de huidige cao Jeugdzorg afloopt.
ORT cao jeugdzorg Zorgwerk.
ORT cao verpleeg verzorgingshuizen en thuiszorg VVT. ORT cao geestelijke gezondheidszorg GGZ. ORT cao gehandicaptenzorg. ORT cao ziekenhuizen. ORT cao universitair medische centra. ORT cao welzijn maatschappelijke dienstverlening. ORT cao jeugdzorg. Zie meer ORT cao jeugdzorg. 21 september 2018 2345.:
Nieuwe cao en salarisschalen Jeugdzorg beschikbaar Ambtenarensalaris.nl.
Home / Zorg en Welzijn / Nieuwe cao en salarisschalen Jeugdzorg beschikbaar. Nieuwe cao en salarisschalen Jeugdzorg beschikbaar. 10 juli 2017 De tekst voor de cao jeugdzorg 2017-2019 en bijbehorende salarisschalen zijn beschikbaar. Eind juni werd de cao definitief na instemming van alle partijen met het onderhandelaarsakkoord.
CAO Jeugdzorg 2017-2019.
24-12-15 Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2016. 14-07-15 AVV CAO Jeugdzorg 2015-2016. 15-12-14 AVV CAO Jeugdzorg 2014-2015. 13-06-14 Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2014-2015. 15-08-12 AVV CAO Jeugdzorg 2012-2013. 05-04-12 Principeakkoord CAO Jeugdzorg 2011-2013. 16-04-11 AVV CAO Jeugdzorg 2011. 20-10-10 Onderhandelingsakkoord CAO Jeugdzorg 2010-2011.
Cao Jeugdzorg FCB. search. clock. hat. location. star. arrow-right.
In de cao Jeugdzorg 2017-2019 zijn afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden voor de gehele branche Jeugdzorg. Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De afspraken in de cao gaan bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, opzegtermijn of de verdeling van de pensioenpremie.

Contacteer ons