Zoeken naar cao jeugdzorg

cao jeugdzorg
Onderhandelakkoord voor nieuwe cao jeugdzorg ZorgWelzijn.
Onderhandelakkoord voor nieuwe cao jeugdzorg. De vakbonden FNV, CNV en FBZ hebben een akkoord met Jeugdzorg Nederland bereikt over een nieuwe cao jeugdzorg voor de 30.000 werknemers in Nederland. Gert Noortman, cao-onderhandelaar van FNV Zorg Welzijn: Ik ben heel tevreden over dit resultaat.
CAO jeugdzorg 2017 2019.
16-10-2014 Tekst CAO jeugdzorg 2014-2015 beschikbaar. 12-06-2014 Onderhandelaarsakkoord CAO jeugdzorg 2014 2015. 28-08-2012 Tekst CAO jeugdzorg 2011-2013 beschikbaar. 03-05-2012 Instemming CAO jeugdzorg 2011-2013. 11-04-2012 Akkoord CAO jeugdzorg 2011-2013. Hieronder treft u een overzicht aan van de salarismutaties in de CAO jeugdzorg.
Aanpak werkdruk jeugdzorg: taak voor de or ORnet.
Voor de trainingen is een vergoedingsregeling beschikbaar van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg OAJ. De afspraken in de Cao Jeugdzorg 2017-2019. Lees ook: Maak je druk om werkdruk en stress tips voor een gestructureerde aanpak. Ontwikkel jezelf op de OR workshopdag!
Nieuwe Cao Jeugdzorg voor 2016 NVO, Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen.
Nieuwe Cao Jeugdzorg voor 2016 Print pagina. Nieuwe Cao Jeugdzorg voor 2016. Nieuwe Cao Jeugdzorg voor 2016. De achterban van FBZ, waaronder de NVO, heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Jeugdzorg. Dat akkoord werd in december 2015 bereikt.
Hoe ziet de evc-procedure eruit? SKJ. mobile-menu-button. search. caret-right. caret-right. caret-right. caret-right. caret-right. Link to Facebook. Link to Linkedin. Link to Twitter.
Professionals die werken onder de cao Jeugdzorg konden tot 1 oktober 2018 nog starten met hun evc branchestandaard Jeugdzorgwerker. Jeugdprofessionals werkzaam onder de cao Jeugdzorg, die al zijn gestart met de evc-procedure volgens de branchestandaard Jeugdzorgwerker, konden tot 31 december 2018 de benodigde documenten aanleveren bij de evc-aanbieder.
Leden LAD gaan akkoord met cao jeugdzorg Actueel Skipr.
De achterban van LAD/FBZ die in de jeugdzorg werkt, heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Jeugdzorg 2017-2019. Het akkoord geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 tot 1 april 2019. Behalve structurele salarisverhogingen per 1 juli 2017 met 165, procent en per juli 2018 met 2 procent ontvangen werknemers tweemaal een eenmalige uitkering.
Nieuwe tekst CAO Jeugdzorg 2015-2017 Loonwijzer.nl.
Meest gevraagde banen. Vrouwen: waar en hoe moet je solliciteren? Werkvereniging teken het manifest. Nieuwe tekst CAO Jeugdzorg 2015-2017. Jeugdzorg De complete tekst van CAO Jeugdzorg code loonheffing 234 looptijd 01-01-2015 31-12-2017 is geplaatst op CAOWijzer. CAO Jeugdzorg 2015-2017 15-03-17.
Rotterdam komt met maatregelen voor vergrijzing.
Dat vraagt om een aantal maatregelen. Ouderen kampen vaak met gezondheidsproblemen, hebben zorg en ondersteuning nodig én de woningvoorraad moet geschikt worden gemaakt, meldt de gemeente in een persbericht. Daarvoor ontwikkelt de stad samen met belangenorganisaties, zorgaanbieders en woningcorporaties de aanpak Rotterdam, ouder en wijzer.
Nettoloon berekenen uit bruto salaris voor 2019.
Vul hier alleen een bedrag in als u wilt uitrekenen wat het totale nettoloon zal zijn als er in de betreffende maand ook vakantiegeld, een 13e maand, bonus, gratificatie, winstuitkering, etc. Voor een normale bruto/netto berekening kunt u dit veld leeg laten. Als nu nog niet weet hoe hoog uw vakantiegeld bruto is, bereken dit dan met: vakantiegeld berekenen. Sector cao of bedrijfstak.
Cookies op AD.nl AD.nl.
We zorgen dat jij niet telkens dezelfde artikelen of advertenties ziet en dat advertenties bij ons en op andere sites passen bij jouw interesses. Verder zorgen cookies van derde partijen dat je artikelen kunt delen via sociale media en dat je op onze website filmpjes kunt bekijken.

Contacteer ons