Op zoek naar cao zorg?

cao zorg
Onze arbeidsvoorwaarden Ambulancezorg Nederland.
Deze cao geldt voor alle medewerkers binnen de ambulancezorg. In de cao zijn onder andere afspraken gemaakt over salariëring, vakantiedagen, gezondheidsbeleid, mogelijkheden voor scholing en persoonlijke ontwikkeling en overgangsregelingen ouderenbeleid. Bij interpretatievragen of nalevingsklachten wordt het reglement interpretatie en naleving cao gevolgd.
Wanneer kan ik zorgverlof aanvragen? Rijksoverheid.nl.
Tijdens het zorgverlof gaat de opbouw van uw wettelijke vakantiedagen door. Uw werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van uw wettelijke vakantiedagen. Hoe lang kan ik zorgverlof opnemen? Wat betekent zorgverlof voor mijn salaris? Arbeidsovereenkomst en cao. Wet arbeid en zorg Wetten.overheid.nl.
CAO VVT Vakvereniging CNV Zorg Welzijn.
Akkoord nieuwe CAO VVT. Rol CNV Zorg Welzijn. CNV Zorg Welzijn was initiatiefnemer van een traject om gezamenlijk op een andere, nieuwe manier tot een cao te komen. Dit is nu met alle partijen gelukt. Daar zijn we trots op!
Vier procent extra loon in cao ouderenzorg en thuiszorg Zorgvisie.
We gaan samen met de werkgevers de naleving organiseren, zegt FNV-bestuurder Wim van der Hoorn. Naast extra loon kent de cao nog een nieuwigheid om de sector aantrekkelijk te maken: de oriëntatiebaan. Dat is een drie maandelijks contract voor mensen die nog geen ervaring hebben in de zorg.
cao VVT FNV voor zorg.
Een stop op de strafboetes door zorgverzekeraars zodat als het geld voor de zorg ook naar de zorg gaat. Gemeentes een tarief voor de huishoudelijke verzorging hanteren die de kostprijs dekt. Dus een tarief waarvan werkgevers thuiszorgmedewerkers een loon kunnen betalen zoals in de cao is afgesproken.
Mantelzorg en verlof.
Levensloopregeling inzetten voor mantelzorg. Overige regelingen in de cao. Wet Arbeid en Zorg. Dit verlof is betaald verlof en wordt vergoed door de werkgever. Calamiteitenverlof is bedoeld voor noodsituaties waarop direct reageert moet worden. Je kunt calamiteitenverlof alleen opnemen voor de eerste opvang van privéproblemen.
Generatieregeling cao Ziekenhuizen: opmaat voor andere branches met onevenwichtige leeftijdsopbouw?
Daardoor ontstaan er knelpunten met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van deze oudere medewerkers en de doorstroom van jongeren. De introductie van het Generatiebeleid in de cao Ziekenhuizen, per 1 januari 2018, zou deze knelpunten moeten wegnemen. Hierin is de samenwerking gezocht met het Pensioenfonds Zorg en Welzijn PFZW, die instrumentaria beschikbaar stelt om de financiële gevolgen van toepassing van het Generatiebeleid op individueel niveau inzichtelijk te maken.
CAO VVT in de App Store.
Snel en makkelijk inzicht in de CAO VVT. Met de app CAO VVT hebben werkgevers en medewerkers binnen de branche de cao-afspraken nu binnen handbereik. De app bevat rekentools, veelgestelde vragen, nuttige links en professionele statuten. De app maakt de cao toegankelijker en sneller doorzoekbaar.
CAO VVT 2018 2019 is nu te downloaden.
In juni hadden alle leden van de bij de cao-onderhandelingen betrokken partijen, ActiZ, BTN, FNV Zorg Welzijn, CNV Zorg Welzijn, FBZ, en NU 91, ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO VVT dat op 7 mei jl. De CAO VVT tekst is vanaf nu digitaal beschikbaar pdf en wordt binnenkort ook verwerkt in de cao-app en het cao-boekje.
CAO VGN. Search 2. Menu.

Contacteer ons