Meer resultaten voor cao zorg

cao zorg
Mantelzorg en verlof.
Levensloopregeling inzetten voor mantelzorg. Overige regelingen in de cao. Wet Arbeid en Zorg. Dit verlof is betaald verlof en wordt vergoed door de werkgever. Calamiteitenverlof is bedoeld voor noodsituaties waarop direct reageert moet worden. Je kunt calamiteitenverlof alleen opnemen voor de eerste opvang van privéproblemen.
CAO en arbeidsvoorwaarden Treant Zorggroep.
Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden MKSA Met het MKSA kun je binnen gegeven grenzen arbeidsvoorwaarden die je automatisch via de cao krijgt, uitruilen voor andere arbeidsvoorwaarden. Je zet daarvoor dan bijvoorbeeld je bruto salaris of bruto eindejaarsuitkering in. Hierdoor kun je zelf een arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen dat het beste bij jou en jouw persoonlijke situatie past. Onderdelen van het MKSA van Treant zijn.: extra reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.; extra geld/extra verlof.; lidmaatschap vakbond of beroepsvereniging. Collectieve verzekeringen Treant Zorggroep heeft voor haar medewerkers collectieve verzekeringen afgesloten bij zorgverzekeraars IZZ, Univé, Zilveren Kruis Zorg, Menzis en DSW.
FBZ Cao.
Cao VVT 2018-2019. AVV Cao VVT tussentijdse wijziging art 1. Cao VVT salarisinfo 2018. AVV Cao VVT 2017-2018. Toon alle documenten. App Cao VVT Apple appstore. App Cao VVT Google playstore. Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Toon alle links. Alle site-inhoud weergeven.
Cao Ziekenhuizen Nvda.
De NVDA oefent invloed uit op de wensen en eisen aan werknemerskant en dus voor de doktersassistenten die werkzaam zijn in een ziekenhuis. De NVDA is hiertoe aangesloten bij de FBZ Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg via de VVBZ. De CAO Ziekenhuizen geldt voor 190.000 werknemers in circa 90 ziekenhuizen.
ORT cao verpleeg verzorgingshuizen en thuiszorg VVT Zorgwerk.
Zie meer ORT cao verpleeg verzorgingshuizen en thuiszorg VVT. 7 januari 2019 2355.: Onregelmatigheidstoeslag ORT is een toeslag op je brutoloon die je ontvangt wanneer je een dienst werkt buiten de gangbare werkdagen en kantoortijden. Denk bijvoorbeeld aan diensten op zaterdag, zon en feestdagen of avond en nachtdiensten. Dat maakt werken op onregelmatige tijden financieel dus extra interessant. In de zorg gaat het werk 24/7 door.
NU91.
Over op SEPA en IBAN. Zorg algemeen Academische ziekenhuizen Algemene ziekenhuizen Gehandicaptenzorg GGZ. Geestelijke Gezondheidszorg VVT Verpleeg en Verzorgingshuizen en Thuiszorg Jongeren Kraamzorg. NU91 leden stemmen in met cao VVT. Flinke loonsverhoging cao VVT. Input nieuwe cao VVT. Voordelen 0-uren contract in VVT groter dan nadelen.
CAO VVT 2018-2019 CAO Verpleeg, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.
09-11-16 Werkonderbrekingen Zorg, protest tegen akkoord CAO VVT. 14-10-16 FNV woedend over akkoord CAO VVT en kondigt acties aan. 14-10-16 Onderhandelaarsakkoord CAO VVT 2016-2018. 03-03-15 AVV CAO VVT 2015-2016. 01-02-15 Akkoord CAO VVT 2014-2016: Ondergrens uurloon thuishulp is 10 euro.
BVNG Bureau Voor Noordelijke Gemeenten.
Advies en Detachering. Terugblik Vakgroep Zorg. Opnieuw wist Annetta van UMCG Ambulancezorg ons mee te nemen in een interessante training verpleegtechnisch handelen. Werkbezoek Minister Hugo de Jonge GezondVeluwe bij Gemeente Nunspeet. Op maandag 18 juni bracht minister Hugo de Jonge een werkbezoek aan GezondVeluwe.
Cao Huisartsenzorg LHV.
De LHV is als werkgeversorganisatie betrokken bij de onderhandelingen over de Cao Huisartsenzorg. Overige partijen bij de Cao Huisartsenzorg zijn InEen, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten NVDA, FNV Zorg Welzijn, CNV Zorg Welzijn en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners NVvPO.
Wet Arbeid en Zorg WAZO SFA.
Flexibele cao artikel. Interview Huub de Graaff in Cobouw. Eigenlijk lijken we op elkaar. Fasten your seatbelts, de zzp'er' gaat landen. Krijg ik verlof voor een huwelijk? Krijg ik verlof voor een verhuizing? Wet Werk en Zekerheid. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Ontslagrecht vanaf 1 juli 2015. Wat verandert er per 1 juli 2015? Wat verandert er per 1 januari 2016? Wie krijgt een stagecontract en wie een starterscontract? Meer FAQ over stages. Who gets a work-placement contract and who gets a starters contract? More FAQ about work experience. Wet Arbeid en Zorg WAZO.

Contacteer ons