Zoeken naar cao

cao
CAO RAS.
Eind en toetstermen. RAS bijdragen subsidies. Overzicht uitgegeven diplomas. Geschillen en klachten. Collectieve arbeidsovereenkomst in het schoonmaak en glazenwassersbedrijf van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Ga naar de CAO. CAO boekje downloaden pdf. CAO boekje bestellen.
CAO Taxivervoer.
Wilt u meer weten over de afdrachten aan Sociaal Fonds Taxi? Of over de bevoegdheden van de controleurs? Bekijk dan de CAO SFT. CAO Taxivervoer 2014-2016. Hier vindt u de volledige tekst van de CAO Taxivervoer voor de periode 2014-2016.
CAO 20 definities Encyclo.
Een collectieve arbeidsovereenkomst meestal afgekort tot cao of CAO is een verzameling afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers. De cao is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever en zijn werknemer met elkaar sluiten. Met CAO hoofdletters wordt veelal een specifieke.
KVLO Goed leren bewegen, CAO/Arbeidsvoorwaarden.
Hulp Advies CAO/Arbeidsvoorwaarden. De arbeidsverhouding tussen de werknemer en de werkgever wordt niet alleen beheerst door de arbeidsovereenkomst en het ambtenaren en/of arbeidsrecht maar ook door de van toepassing zijnde cao. In de cao is een groot deel van uw arbeidsvoorwaarden vastgelegd.
CAO-universiteiten.
Hierin staan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden uit de cao overzichtelijk en prettig leesbaar op een rij. Deze publieksvriendelijke versie van de cao is speciaal gericht op medewerkers en leidinggevenden, en is vooral bedoeld om de bekendheid en toegankelijkheid van de cao te verbeteren.
Reiswerk CAO reisbranche werkgever.
Op 23 september 2017 heeft de minister van SZW de cao reisbranche algemeen verbindend avv verklaard. Dit betekent dat de gemaakte afspraken in de cao reisbranche voor de periode 23 september 2017 tot 1 november 2018 ook gelden voor bedrijven die niet zijn aangesloten bij ANVR, maar wel onder de werkingssfeer van de cao reisbranche vallen.
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
In het voorjaar van 2019 wordt de gehele website vervangen, waarbij ook de look feel van het loket wordt verfrist. Op basis van sessies met gebruikers van onze website zijn wij tot een nieuw ontwerp gekomen dat beter aansluit bij de informatiebehoefte van de professionele partijen die betrokken zijn bij cao aanmelingen, avv-verzoeken en pensioenen.
Cao Sociaal werk tekst 2017-2019 en Functieboek CAO Juridische Zaken Platform Sociaal Werk Nederland.
Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt.
Hibin CAO-akkoord.
Akkoord Hibin cao. Partijen betrokken bij de Hibin cao voor werknemers werkzaam in de bouwmaterialengroothandel, te weten Koninklijke Hibin ter ene zijde en FNV, CNV Dienstenbond en De Unie ter andere zijde, hierna te noemen partijen, hebben op 5 december een akkoord bereikt over de verlenging van de cao Hibin die afliep per 31/12/2016.
De collectieve arbeidsovereenkomst cao Wet Recht.
Een flink aantal beroepsgroepen heeft al een collectieve arbeidsovereenkomst, zoals de CAO kleinmetaal, de CAO hoveniersbedrijf en de CAO zorgverzekeraars. Ook hebben sommige bedrijven een eigen cao, zoals de CAO Coca Cola Enterprises, de CAO VD non-food en de CAO Heineken.

Contacteer ons