Resultaten voor cao ggz opzegtermijn werknemer

cao ggz opzegtermijn werknemer
Opzegtermijn FNV.
Er geldt een andere opzegtermijn als je werkgever failliet gaat. De opzegtermijn voor de werknemer is normaal gesproken 1 maand. In het contract of in de cao kan worden afgesproken dat de opzegtermijn langer is. De wet geeft de grenzen aan waaraan opzegtermijnen moeten voldoen.:
Rechtswinkel.nl.
Het komt op mij echter wat vreemd over dat er een zorg-CAO is met een opzegtermijn van 2 maanden voor de werknemer. Welke CAO valt u precies onder? In de gezondheidszorg is er o.a. de CAO VVT, CAO WMD, CAO GGZ etc.
Welke opzegtermijn geldt er voor een werknemer die wil opzeggen? Ontslag.nl.
Voor deze werknemer geldt de gewone wettelijke opzegtermijn van een 1 maand. Opzegtermijn in de CAO. Als er op de arbeidsovereenkomst een CAO van toepassing is, is het belangrijk om na te gaan of hierin iets geregeld is over opzegtermijnen.
Discussie over opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst.
Werkgever en werknemer kunnen dus in de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat de opzegtermijn voor de werknemer twee maanden bedraagt, maar dan moet in beginsel ook worden overeengekomen dat de opzegtermijn voor de werkgever vier maanden het dubbele bedraagt. Van deze verdubbelingsregel kan overigens bij CAO worden afgeweken.
FOK.nl cookie-informatie.
Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren wil je het geluid uit hebben, heb je de reclameuiting al eerder gezien of moet hij worden weergegeven etc door cookies uit te lezen.
Opzegtermijn bij ontslag Ontslag Rijksoverheid.nl.
Wat is de opzegtermijn van mijn werkgever? Als werkgever moet u zich houden aan een opzegtermijn. Deze hangt af van de duur van het contract van uw werknemer. En of hij nog in zijn proeftijd zit. Maar ook van eventuele afspraken met uw werknemer.
Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst.
In dit geval geldt de wettelijke opzegtermijn. Toelichting op cao kennisnet Opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Artikel 6 Beƫindiging na bevalling en herintreding. Als de werknemer in verband met haar bevalling de arbeidsovereenkomst wil beƫindigen, gebeurt dat schriftelijk en uiterlijk tien kalenderdagen na de bevalling. Het ontslag gaat in dit geval in op de eerste dag van de volgende kalendermaand. De werknemer die in verband met een bevalling of in verband met de verzorging van zijn/haar kinderen de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, heeft tot maximaal twee jaar na zijn/haar ontslag recht op een voorkeursbehandeling in een sollicitatieprocedure bij de instelling waar dit ontslag heeft plaatsgevonden. Piet Mondriaanplein 25 3812 GZ Amersfoort Tel: 033 460 89 00 Fax: 033 460 89 99 Postadres. Postbus 830 3800 AV Amersfoort Contact Routebeschrijving. 40483580 Fiscaal nr. Privacy Policy Disclaimer English summary GGZ Nederland 2018.

Contacteer ons