Resultaten voor schaal fwg 65 cao ggz

schaal fwg 65 cao ggz
Salarisschalen, premies vergoedingen NVZ Cao Ziekenhuizen.
Salarisschalen, premies vergoedingen. Salarisschalen, premies vergoedingen. Salarisschalen Cao Ziekenhuizen 7.1.1. Salaristabellen 1 juli 2018. Salaristabellen 1 juli 2017. Salaristabellen 1 januari 2017. Salarisschalen per 1 januari 2016. Salarisschalen AMS 3.2.2. Salaristabel AMS 2017-2019. Salaristabel AMS 2016. Maximale vergoedingen AMS 3.4.3/7.1.5.
Salaris en Arbeidsvoorwaarden GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 2015 2017 CAO GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 2015 2017 Loonwijzer.nl.
AVV CAO GGZ 2016-2017. Bron: CAOWijzer.com altijd de juiste inlenersbeloning. Val je onder een CAO? Je minimumloon kan hoger zijn. Check hoe het echt zit met de CAOWijzer tool. Zoals je weet kunnen CAO lonen wat hoger uitvallen dan de Wettelijke Minimumlonen. Hiernaast heb je tot in detail alles over je CAO kunnen vinden. Wil je exact weten hoeveel je zou moeten verdienen in die CAO, in die schaal?
Functiewaardering CAO ggz.
Regelgeving arbeidstijdenwet ATW en arbeidstijdenbesluit ATB geneeskundigen. A Procedure voor toepassing van het FWG functiewaarderingssysteem. B Reglement interne bezwaren commissie. C Reglement Landelijke Bezwaren Commissie LBC. D Kwaliteitseisen te stellen aan functiebeschrijvingen en de wijze van het beschrijven van functies. E Model functiebeschrijving. Salarisschalen per functiegroep en salarisschaal medisch specialisten. Functieprofielen en complementaire bijdragen. Voorbeeld leerovereenkomst beroepsvoorbereidende periode. Model opleidingsreglement voor inservice-opleidingen. Adressen van de partijen bij het cao-overleg. Toelichting op cao kennisnet Vragen en antwoorden. Competentiemanagement in de ggz. Artikel 1 Algemeen. De functie van de werknemer is met toepassing van het actuele computerondersteunde FWG-systeem door de werkgever ingedeeld in een van de functiegroepen, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80.
FWG VVN VS.
Een kleiner deel is ingeschaald in salarisschaal 55, binnen de AGZ ook een aantal in salarisschaal 65. Binnen de GGZ zijn de meeste instellingen bezig met de herwaardering naar salarisschaal 65 gezien het regiebehandelaarschap. In de verschillende CAOs kan gezocht worden naar de inschaling van verpleegkundigen in opleiding tot verpleegkundig specialist vios. Zo is de inschaling in de CAO-GGZ tenminste salarisschaal 49-50. Binnen de AGZ en chronische zorg is dit salarisschaal 55. De functie van verpleegkundig specialist GGZ wordt opnieuw gewogen. FWG heeft op basis van de geldende praktijk afgelopen jaar referentiemateriaal verzameld en hierop een technische weging gedaan.
DocPlayer.
Presentation Mode Open Print Download Current View. Go to First Page Go to Last Page. Rotate Clockwise Rotate Counterclockwise. Enable hand tool. Presentation Mode Open Print Download Current View. More Information Less Information. Enter the password to open this PDF file.:
Advies Abonneren.Rijksoverheid.nl.
NIEUW GZ-psycholoog GGMD Zoetermeer Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ FWG 65 min. 4.97800, bruto per maand op fulltime basis reageren voor 29 oktober 2016. NIEUW Klantbemiddelaar WHZ Den Haag Qua salariëring bieden wij een salaris in FWG 50 van de CAO VVT reageren voor 26 oktober 2016. NIEUW GZ Psycholoog WHZ Den Haag salaris onbekend reageren voor 26 oktober 2016. NIEUW Familievertrouwenspersoon LSVP regio Noord Nederland, regio Zuid-West, regio Zuid Oost arbeidsvoorwaarden conform de cao GGZ. Inschaling is op basis van schaal 55 reageren voor 1 november 2016.
Zorg en Welzijn Actuele Cao en Salarisschalen Ziekenhuizen, VVT, GGZ.
De cao ggz heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot 1 juni 2019. CAO GGZ 2017 2019. Salarisschalen GGZ per 1 juli 2018. CAO en salarisschalen Huisartsen/aios. De cao Huisartsenzorg heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019.
Verdien ik wel genoeg? Basispsycholoog, 2.114 euro bruto 24 uur Intermediair.
Chris 32 is zelfverklaard slachtoffer van landelijke veranderingen binnen de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg GGZ. Naar aanleiding van die cao heeft zijn werkgever zijn functie opnieuw gewaardeerd. Chris gaat daardoor niet minder verdienen, dat mag niet zomaar, maar er is door zijn werkgever wél flink gegoocheld met zijn functiewaardering. Tot eind 2017 zit Chris in schaal 59.2, net iets hoger dan een beginnend basispsycholoog.
Functiebeschrijving Verpleegkundig Specialist GGZ FWG.
Afhankelijk van de zwaarte van de doelgroep en het al dan niet multidisciplinair werken kan een Verpleegkundig Specialist GGZ met een rol als regiebehandelaar uitkomen hoog in FG 60 of laag in FG 65. Daarom is het van belang de functie zorgvuldig in kaart te brengen. Bent u in uw organisatie bezig met het vormgeven van de rol van regiebehandelaar bij de Verpleegkundig Specialist GGZ? Neemt u dan contact op met de servicedesk van FWG 030-2669400.
Verdien ik wel genoeg? Toegepast psycholoog, 2.250 euro bruto 32 uur.
Niet opleiding maar functie wordt gewaardeerd. Aaldert Mellema CNV Publieke Zaak: Schaal 50, 55 en schaal 60 zijn in de GGZ de gangbare schalen voor functies op HBO niveau. Soms komen we schaal 65 tegen, maar dat is eerder uitzondering dan regel.

Contacteer ons