Op zoek naar cao ggz?

cao ggz
Activeringsregeling cao GGZ: zeker bij ontslag oudere werknemer een lastige regeling!
Activeringsregeling cao GGZ: zeker bij ontslag oudere werknemer een lastige regeling! Activeringsregeling cao GGZ: zeker bij ontslag oudere werknemer een lastige regeling! De per 1 juli 2015 geldende activeringsregeling in de cao GGZ voorheen de wachtgeldregeling roept veel vragen op.
Nieuws Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ.
7% jonge klaren onderbetaald in Arts en Auto Nieuw: Brochure aios en zwangerschap Visie DJS op 24-uurs diensten Wist je dat je werkgever 42% van je lidmaatschap kan vergoeden? Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ. De LAD/FBZ heeft op 24 mei samen met FNV, CNV en NU91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ.
GGZ Vakvereniging CNV Zorg Welzijn.
Activeringsregeling per 1 juli 2015. Inzet CAO GGZ 2013. Extra informatie levensfasebeleid CAO GGZ. Onderhandelaar CAO GGZ. Hoe kom ik aan mijn CAO? Veelal is in de CAO bepaald dat uw werkgever verplicht is om u een exemplaar te verstrekken.
CAO geestelijke gezondheidszorg GGZ akkoord 2017-2019.
De CAO partijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de geestelijke gezondheidszorg CAO GGZ met een looptijd van 27 maanden. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban. 1 maart 2017 t/m 31 mei 2019. 01-07-2017: 135%, verhoging schaalsalarissen.
Cao ggz: bekijk uw collectieve voordeel met de IZZ Zorgverzekering IZZ.
Werkgeversbijdrage van 1310, via de cao ggz. Via de cao ggz profiteert bij uw werkgever van een werkgeversbijdrage op het Zorg voor de Zorg-totaalpakket. Uw werkgever betaalt 1310, per maand mee voorlopig bedrag voor 2019, en doet dat via uw salaris.
Onderhandelaarsakkoord cao GGZ Ambtenarensalaris.nl.
Home / Zorg en Welzijn / Onderhandelaarsakkoord cao GGZ. Onderhandelaarsakkoord cao GGZ. 29 mei 2017 Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao GGZ. Resultaat is onder andere een structurele loonsverhoging van ruim 35, procent en twee keer een eenmalige uitkering van 05, procent.
Veelgestelde vragen NIP.
Voor wat betreft de werkingssfeer van de Cao GGZ het volgende: Als een werkgever lid is van de brancheorganisatie GGZ Nederland dan valt werkgever onder de Cao GGZ. Als werkgever geen lid is van GGZ Nederland dan valt deze werkgever ook onder de werkingssfeer van de Cao GGZ, mits deze cao algemeen verbindend is verklaard avv, de werkgever een rechtspersoon is en werkgever zich beweegt op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.
NU91.
Cao GGZ algemeen verbindend verklaard. Minder regelgekte meer zorg. NU91 leden stemmen in met cao GGZ. Primoforumsessies Zelforganisatie in de ggz. Onderhandelaarsakkoord voor cao GGZ. Update nieuwe cao GGZ. Update nieuwe cao GGZ. Update cao GGZ. Start cao-overleg GGZ. Cao-overleg GGZ gestart.
Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2017-2019 Loonwijzer.nl.
Bij de vaststelling van deze financiƫle tegemoetkoming wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het verdiende ORT-bedrag in een bepaald kalenderjaar. Onderhandelaarsakkoord CAO GGZ 2017-2019 24-05-17. Bron: GGZ Nederland, 24 mei 2017 via CAOWijzer.com altijd de juiste inlenersbeloning. Val je onder een CAO?
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 februari 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg.
De kostenontwikkeling, de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en het gebrek aan flexibiliteit in de cao GGZ passen volgens bedenkinghebbenden niet in de huidige financiering van de geestelijke gezondheidszorg. In de cao GGZ is inflexibiliteit en vastigheid het uitgangspunt, waardoor werkgevers lastig hun kostenniveaus kunnen aanpassen.

Contacteer ons