Op zoek naar afbouwregeling salaris?

afbouwregeling salaris
Demotie HR-kiosk.nl.
Salaris: een salarisachteruitgang van circa 10% wordt in de jurisprudentie over het algemeen als redelijk aangemerkt. Ook komt voor dat de werknemer in salarisschaal wordt teruggezet, met behoud van loon, met als resultaat dat de hoogte van het salaris wordt bevroren en/of de werknemer meteen aan het maximum van de schaal zit. Afbouwtermijn: van belang daarbij is dat een redelijke afbouwtermijn in acht wordt genomen. De duur een afbouwregeling van 6 maanden tot 12 maanden wordt veelal als redelijk beoordeeld.
Demotie is: mindere functie, dus ook minder salaris? Achtergrond, Arbeidsrelaties, Langer werken, Rendement op arbeid, Tools.
Bij demotie is zorgvuldigheid geboden. Bij afbouw wegens disfunctioneren is direct naar beneden bijstellen van het salaris niet aan te raden. Bij demotiegesprekken moet de medewerker de financiƫle gevolgen beseffen. De duur van de afbouwregeling moet daarbij worden afgestemd op het te overbruggen salarisverschil.
Salarisverlaging HR-kiosk.nl.
Bij een salarisverlaging zal de werkgever moeten aantonen dat hij een belang heeft dat zwaarder weegt dan het belang van de werknemer. De werkgever moet rekening houden met het gelijkheidsbeginsel, dus niet bij de ene werknemer wel en bij de andere werknemer geen salaris verlagen. De werkgever moet de werknemer tijdig op de hoogte te stellen van de voorgenomen salarisverlaging en met hem hierover overleg voeren. Uit de jurisprudentie blijkt dat een werkgever een salarisverlaging niet in n keer, maar in fasen moet doorvoeren volgens een afbouwregeling, waarbij bovendien de financile omstandigheden van de werknemer van groot belang zijn.
Mijn werkgever verlaagt mijn salaris, mag dat zomaar? Intermediair.
Maar als de werkgever daarnaast ook nog eens een zwaarwegend financieel belang heeft, wordt een salarisverlaging door een rechter in een enkel geval wel toegestaan. Er zal dan wel sprake moeten zijn van een redelijke afbouwregeling. Mijn werkgever verlaagt mijn salaris, mag dat zomaar?
Demotie.
De specifieke omstandigheden rondom de demotie zijn dus van groot belang. Ten aanzien van de afbouw van het salaris, heeft het Gerechtshof te s-Hertogenbosch bepaald hoe een werkgever een afbouwregeling moet vormgeven. Uit deze uitspraak kunnen de volgende handvatten worden afgeleid.:
Je werkgever stelt demotie voor: wat nu? Intermediair.
Moonen: Probeer een redelijke afbouwregeling af te spreken. Ook kun je voorstellen om akkoord te gaan met de demotie, maar niet met een salarisverlaging. Dat kan bijvoorbeeld door je te laten inschalen op het salaris dat hoort bij je nieuwe functie, maar wel een toeslag te vragen bovenop dat salaris ter compensatie.
Zorg bij demotie voor redelijke afbouwregeling Redactie HR Rendement.
Toen verbetering uitbleef, besloot de werkgever over te gaan op demotie. De werknemer accepteerde dit onder uitdrukkelijk protest, maar met de afbouwregeling van zijn salaris ging hij niet akkoord. Hij zou in de eerste zes maanden van zijn nieuwe functie zijn salaris afbouwen van 3.900 naar 3.750, om in de zes maanden daarna verder terug te lopen tot 3.200.
Moet werknemer een demotie accepteren? Redactie HR Rendement.
De rechter zal eerder oordelen dat een werknemer een demotie moet accepteren als hij dezelfde arbeidsvoorwaarden houdt in de lagere functie. Wil een werkgever wel het salaris verlagen, dan doet hij er goed aan een afbouwregeling af te spreken. Daarnaast moet hij de werknemer hier vroegtijdig van op de hoogte stellen.
Demotie mag met goede afbouwregeling voor salaris XpertHR Actueel.
Demotie mag met goede afbouwregeling voor salaris. Door Redactie XpertHR Actueel op 6 mei 2014 Belonen. Een werknemer die niet goed functioneert wordt door zijn werkgever teruggezet in zijn oude functie. Het voorstel voor de afbouwregeling van het salaris vindt de werknemer, en ook de rechter, te mager.

Contacteer ons