Op zoek naar cao ggz 2014?

cao ggz 2014
CAO-GGZ 2011-2013 definitief Overig Zorgkennis.
De CAO-GGZ 2011-2013 van 3 oktober 2011, is door de leden van de werknemersorganisaties en GGZ Nederland akkoord bevonden. De CAO is daarmee definitief geworden op 17 november 2011. Hoofdpunten onderhandelaarsakkoord CAO GGZ. Deze CAO loopt van 1 maart 2011 tot 1 januari 2013.
Grote veranderingen in de GGZ vanaf 2014 FNV.
Vind jouw sector of bond Vind jouw cao. Over de FNV. Werken bij de FNV. Wij gaan voor. Meer Echte banen. Stop werken zonder loon. Gelijk werk gelijk loon. Meld je aan voor de nieuwsbrief. Waar vind je ons. In jouw regio. Salaris / loon. Vakantie, vrij verlof. Veilig gezond werken. Alle thema's' Veelgestelde vragen. Hulp en advies. Meer hulp en advies. Rechtsbijstandverzekering op maat. Korting op examengeld. Iemand anders lid maken. Word nu lid. Hulp en advies. Meer hulp en advies. Rechtsbijstandverzekering op maat. Korting op examengeld. Iemand anders lid maken. Word nu lid. In jouw regio. Actief voor de FNV. Sectoren en Bedrijven. FNV Zorg Welzijn. Grote veranderingen in de GGZ vanaf 2014.
CAO GGZ 2017-2019 CAO Geestelijke Gezondheidszorg.
16 Feb 2018. CAO GGZ 2017-2019 CAO Geestelijke Gezondheidszorg. CAO Geestelijke Gezondheidszorg, CAO GGZ met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen. 16-02-18 AVV CAO GGZ 2018-2019. 03-07-17 Nieuwe tekst CAO GGZ 2017-2019. 25-05-17 Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2017-2019.
Salarisschalen GGZ Zorghart.
Salarisschalen GGZ per functiegroep, niveau 1 juli 2016 medisch specialisten. CAO Gehandicaptenzorg Fokus. CAO Bloed voorziening Sanquin. CAOs Bloed voorziening Sanquin. Salarisschalen Bloed voorziening Sanquin. CAO Tandartsenzorg geen CAO. CAO Universitair Medisch Centrum UMC. CAO Verpleeg en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam en Gezondheidszorg. CAO 2014 2016 VVT afgesloten.
Waarom is er nog geen nieuwe CAO GGZ? Jacobine Geel geeft antwoord.
Overheid en werkgevers dragen hiervan elk de helft van de kosten. Werkgevers hebben hiertoe 9 miljoen gereserveerd voor 2014 en 2015. In combinatie met een sociaal plan op maat per instelling, waarbij voor individuele situaties nog aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden, zijn we ervan overtuigd dat we nog steeds een stevig vangnet kunnen bieden voor wie dit nodig heeft, ook met de beoogde aanpassing in de wachtgeldregeling. We hebben geprobeerd om met de bonden over de genoemde themas in gesprek te komen, in het besef dat dit gevoelige punten zijn. De bonden verwijten ons dat we uitsluitend met verslechteringen komen aanzetten. Onze inzet als werkgevers is om tot een nieuwe cao te komen die past bij de zware omstandigheden waar de branche momenteel mee te maken heeft. De bonden wuiven onze zorgen weg. Deze houding maakt zinvolle onderhandelingen op dit moment onmogelijk. De vakbonden hebben vanuit ditzelfde ongenoegen de overleggen en de daaruit voortkomende projecten en initiatieven van het OO-fonds ggz stilgelegd, evenals het overleg rond het verminderen van regeldruk.
CAO geestelijke gezondheidszorg GGZ.
okt-2018: 88, procent eenmalige uitkering van het verdiende ORT-bedrag over het kalenderjaar 2014. 01-12-2018: 028, procent verhoging eindejaarsuitkering naar 833, procent. mrt-2019: 88, procent eenmalige uitkering van het verdiende ORT-bedrag over het kalenderjaar 2015. Tekst CAO geestelijke gezondheidszorg 2015 2017. Tekst CAO geestelijke gezondheidszorg 2011 2012. Tekst CAO geestelijke gezondheidszorg GGZ 2009 2011.
Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2015-2017.
Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2015-2017. Download CAO GGZ. 23 mei 2015. CAO GGZ CAO Geestelijke Gezondheidszorg. Download Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2015-2017.: Onderhandelingsresultaat CAO GGZ 2015-2017. De cao heeft een looptijd van 20 maanden; van 1 juli 2015 tot 1 maart 2017.

Contacteer ons