Zoeken naar cao ggz nederland

cao ggz nederland
GGZ Nederland.
GGZ Nederland streeft er naar om landelijk goede afspraken te maken met overheid, politici, verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere partners zodat lid-instellingen de ruimte krijgen doelmatige en innovatieve ggz te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden. Ggz heeft een meerwaarde voor patiënten en voor de samenleving: dat draagt GGZ Nederland uit.
B Salariëring.
Brieven van GGZ Nederland. Een instelling zoeken. Over GGZ Nederland. Over GGZ Nederland. Wie zijn wij. Over GGZ Nederland. GGZ Nederland // CAO // Hoofdstuk 7 Functiewaardering en salariëring // B Salariëring. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd. A Begripsbepalingen en werkingssfeer.
Arbeidsvoorwaarden GGZ Nederland.
GGZ Nederland wil met de cao de wederkerige, gelijkwaardige arbeidsrelatie faciliteren van de individuele medewerker met de werkgever. Ook moet de cao bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering. Wat doet GGZ Nederland? Over arbeidsvoorwaarden onderhandelt GGZ Nederland met de werknemersorganisaties bij de cao.
Bijlage VI. Salarisschalen per functiegroep en salarisschaal medisch specialisten.
Brieven van GGZ Nederland. Een instelling zoeken. Over GGZ Nederland. Over GGZ Nederland. Wie zijn wij. Over GGZ Nederland. GGZ Nederland // CAO // Bijlagen // Bijlage VI. Salarisschalen per functiegroep en salarisschaal medisch specialisten. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd.
Functiewaardering CAO ggz.
Brieven van GGZ Nederland. Een instelling zoeken. Over GGZ Nederland. Over GGZ Nederland. Wie zijn wij. Over GGZ Nederland. GGZ Nederland // CAO // Hoofdstuk 7 Functiewaardering en salariëring // A Functiewaardering. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd. A Begripsbepalingen en werkingssfeer.
Contact GGZ Nederland.
Heeft u een zorginhoudelijke vraag? GGZ Nederland is zelf geen zorgaanbieder, maar een branchevereniging. Neem voor zorginhoudelijke vragen contact op met een huisarts, sociaal wijkteam of ggz-instelling bij u in de buurt. Heeft u een vraag over de cao of daaraan gerelateerde onderwerpen?
GGZ Nederland.
Over GGZ Nederland. Over GGZ Nederland. Wie zijn wij. Over GGZ Nederland. Ggz boekt positieve resultaten bij opvang en beoordeling personen met verward gedrag. Reactie GGZ Nederland op eindrapport Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Internationale vergelijking: Nederlandse ggz presteert goed.
CAO GGZ.
Brieven van GGZ Nederland. Een instelling zoeken. Over GGZ Nederland. Over GGZ Nederland. Wie zijn wij. Over GGZ Nederland. GGZ Nederland // CAO. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd. A Begripsbepalingen en werkingssfeer. B Toepassing en ontheffing. Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst.

Contacteer ons