Meer resultaten voor cao schalen ggz

cao schalen ggz
CAO geestelijke gezondheidszorg GGZ.
Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO geestelijke gezondheidszorg CAO GGZ, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. Volledige naam sector / CAO. CAO geestelijke gezondheidszorg CAO GGZ.
Arbeidsvoorwaarden Amerpoort: meer dan CAO Gehandicaptenzorg.
en een Meerkeuzesyteem Arbeidsvoorwaarden MKA, waardoor je als medewerker zelf mag kiezen hoe jouw secundaire arbeidsvoorwaarden samengesteld zijn. Onze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg. Bij Amerpoort komt dit neer op het volgende.: Naast het maandelijks salaris, jaarlijks 800%, vakantiegeld en 705%, eindejaarsuitkering.;
Cao Huisartsenzorg LHV.
Cao Huisartsenzorg 2017 2019. Deze pagina delen. Verstuur deze pagina via e-mail. Gebruik CTRLP om de pagina te printen. 27 feb 2019. POH-GGZ in uw praktijk? Wat zijn de kosten en wat levert het op? 29 jan 2019. LHV Keuzehulp POH-jeugd gepubliceerd. 15 okt 2018. Forse premiestijging verzuimverzekering: wat te doen. 07 dec 2017. Heeft u al een WGA-hiaatverzekering voor uw medewerkers? 23 nov 2017. Wat kost een POH-GGZ uw praktijk en wat levert het op? Oproepcontract / 0-urencontract. POH-GGZ: functie en competentieprofiel voor praktijkondersteuner ggz.
Vraag van de maand: cao GGZ en ziekenhuizen gelijk trekken? NAPA.
Ik zou er voor willen pleiten dat we minstens de percentages van de ziekenhuis cao bij zouden krijgen en het liefst zien dat de schalen weer gelijk getrokken worden. Het verschil in salarisschalen tussen Cao Ziekenhuizen en GGZ is mede ingegeven doordat sinds 2015 een verschil in financiering is ontstaan.
Cookies op AD.nl AD.nl.
Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat je informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. AD deelt de informatie die zij verkrijgt middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, waaronder ook persoonsgegevens, in een samenwerkingsverband genaamd NLProfiel van Buymedia Nederland met Sanoma en Telegraaf Media Groep om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen.
Verdien ik wel genoeg? Basispsycholoog, 2.114 euro bruto 24 uur Intermediair.
Wat betreft je inschaling ligt het in jouw situatie nogal ingewikkeld. Het is in veel sectoren gebruikelijk om medewerkers in te schalen op grond van hun laatstverdiende loon, zoals ook bij jou is gebeurd toen de nieuwe CAO GGZ werd toegepast.
Verdien ik wel genoeg? Toegepast psycholoog, 2.250 euro bruto 32 uur.
Niet opleiding maar functie wordt gewaardeerd. Aaldert Mellema CNV Publieke Zaak: Schaal 50, 55 en schaal 60 zijn in de GGZ de gangbare schalen voor functies op HBO niveau. Soms komen we schaal 65 tegen, maar dat is eerder uitzondering dan regel.
Zorg en Welzijn Actuele Cao en Salarisschalen Ziekenhuizen, VVT, GGZ.
CAO Gezondheidscentra 2015 2017_Algemeen. CAO Gezondheidscentra 2015 2017_Huisartsen/AHG. Wijzigingen Cao Gezondheidscentra/AHG 2015-2017. CAO en salarisschalen GGZ. De cao ggz heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot 1 juni 2019. CAO GGZ 2017 2019. Salarisschalen GGZ per 1 juli 2018.
Zoveel of weinig? verdien je in de zorg! Vrijheid in de Zorg.
In een CAO staan afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, de proeftijd, de opzegtermijn of het pensioen. Voorbeelden zijn ambulancezorg CAO, de geestelijke gezondheidszorg CAO, de jeugdzorg CAO, de verpleeg en verzorgingshuizen en thuiszorg CAO en de ziekenhuizen CAO.
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Contact.
De teksten van algemeen verbindend verklaarde CAOs kunt u vinden onder Overzichten AVV. Hebt u een vraag, dan kunt u op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur bellen met Informatie Rijksoverheid, telefoon 1400 lokaal tarief. Parnassusplein 5, 2511 VX, Den Haag.

Contacteer ons