Meer resultaten voor ggz cao 2016

ggz cao 2016
Salarisschalen GGZ Zorghart.
Salarisschalen GGZ per functiegroep, niveau 1 juli 2016 functiegroepen 30-45. Salarisschalen GGZ per functiegroep, niveau 1 juli 2016 functiegroepen 50-65. Salarisschalen GGZ per functiegroep, niveau 1 juli 2016 functiegroepen 70-80. Salarisschalen GGZ per functiegroep, niveau 1 juli 2016 medisch specialisten. CAO Gehandicaptenzorg Fokus.
CAO GGZ 2017-2019 CAO Geestelijke Gezondheidszorg.
16 Feb 2018. CAO GGZ 2017-2019 CAO Geestelijke Gezondheidszorg. CAO Geestelijke Gezondheidszorg, CAO GGZ met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen. 16-02-18 AVV CAO GGZ 2018-2019. 03-07-17 Nieuwe tekst CAO GGZ 2017-2019. 25-05-17 Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2017-2019.
CAO VGN. Search 2. Menu.
Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2015-2017.
Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2015-2017. Download CAO GGZ. 23 mei 2015. CAO GGZ CAO Geestelijke Gezondheidszorg. Download Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2015-2017.: Onderhandelingsresultaat CAO GGZ 2015-2017. De cao heeft een looptijd van 20 maanden; van 1 juli 2015 tot 1 maart 2017. Per 01-07-2015 worden de schaalbedragen verhoogd met 175%. Per 01-07-2016 worden de schaalbedragen nogmaals verhoogd met 125%. Per 01-01-2016 wordt de levensloopbijdrage van 050%, stopgezet en de vrijvallende ruimte omgezet in een verhoging van de eindejaarsuitkering per 01-12-2016 met 050%, naar 725%. Per 01-12-2016 wordt de eindejaarsuitkering nogmaals met 050%, verhoogd naar 775%., In december 2015 wordt een eenmalige uitkering toegekend van 050%, van twaalf maal het op 1 december geldende salaris aan de werknemer die op 1 december in dienst is van de werkgever. In december 2016 wordt een eenmalige uitkering toegekend van 030%, van twaalf maal het op 1 december geldende salaris aan de werknemer die op 1 december in dienst is van de werkgever.
CAO geestelijke gezondheidszorg GGZ.
Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO geestelijke gezondheidszorg CAO GGZ, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. Volledige naam sector / CAO. CAO geestelijke gezondheidszorg CAO GGZ.
Salaris en Arbeidsvoorwaarden GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 2015 2017 CAO GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 2015 2017 Loonwijzer.nl.
16-02-2018 AVV CAO GGZ 2018-2019. 03-07-2017 Nieuwe tekst CAO GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 2017-2019. 25-05-2017 Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2017-2019. 23-02-2017 AVV CAO GGZ 2017-2018. 17-03-2016 AVV CAO GGZ 2016-2017. 10-12-2015 Wijziging tekst CAO GGZ 2015-2017. 16-10-2015 Wijziging tekst CAO GGZ 2015-2017.
AVV CAO GGZ 2016-2017 Loonwijzer.nl.
Werkvereniging teken het manifest. AVV CAO GGZ 2016-2017. GGZ Geestelijke Gezondheidszorg. Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Geestelijke Gezondheidszorg. AVV CAO GGZ 2016-2017. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 17 maart 2016, nr.
Bijlage VI. Salarisschalen per functiegroep en salarisschaal medisch specialisten.
Brieven van GGZ Nederland. Een instelling zoeken. Over GGZ Nederland. Over GGZ Nederland. Wie zijn wij. Over GGZ Nederland. GGZ Nederland // CAO // Bijlagen // Bijlage VI. Salarisschalen per functiegroep en salarisschaal medisch specialisten. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd.

Contacteer ons