Zoeken naar ggz of ggz

ggz of ggz
Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Geestelijke gezondheidszorg GGZ Rijksoverheid.nl.
Als een POH-GGZ helpt, blijft de huisarts wel inhoudelijk verantwoordelijk voor de behandeling. Verwijzing naar basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. De huisarts kan doorverwijzen voor hulp bij psychische problemen naar een zorgaanbieder binnen de basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ.
GGZ Nederland.
GGZ Nederland streeft er naar om landelijk goede afspraken te maken met overheid, politici, verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere partners zodat lid-instellingen de ruimte krijgen doelmatige en innovatieve ggz te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden. Ggz heeft een meerwaarde voor patiënten en voor de samenleving: dat draagt GGZ Nederland uit.
Generalistische Basis-GGZ of Specialistische GGZ? GGZ Groningen.
Generalistische basis-GGZ wordt geboden door GZ-psychologen en eerstelijnspsychologen, in een vrijgevestigde praktijk of bij een instelling voor GGZ. Deze zorg is bedoeld voor zwaardere, complexere problemen die sterker ingrijpen in uw dagelijks leven, zoals ernstige somberheid, angst, dwangmatigheid of aspecten in uw persoonlijkheid waar u steeds maar tegenaan blijft lopen.
1610 GGZ-instellingen in Nederland.
ADHDcentraal, vestiging Zwolle. ADHDcentraal, vestiging Rotterdam. Pro Juventus, Aventijn, Centrum voor levensloopproblematiek. Pro Juventus, Centrum voor Kinder en Jeugdpsychiatrie. ADHDcentraal, vestiging Amsterdam. ADHDcentraal, vestiging Utrecht. Pro Juventus, Centrum voor Kinder en Jeugdpsychiatrie. HSK Expertise Conversie. Lentis Basis GGZ, locatie Groningen.
Geestelijke gezondheidszorg Wikipedia.
Bijna 90% van de instellingen voor ggz in Nederland is aangesloten 2 bij GGZ Nederland. Eigen risico en eigen bijdrage bewerken. Basis ggz wordt vergoed, afgezien van het algemene eigen risico voor zorg van 385 per jaar of het vrijwillig hogere bedrag.
Wat is het GGZ-beleid in Nederland? ZorgWijzer.nl.
Huisartsenzorg, de POH GGZ, Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ vallen onder de basis zorgverzekering van de Zvw. Na drie jaar behandeling met of zonder verblijf zal er overgegaan worden naar de langdurige GGZ die valt onder de Wlz. Huisartsenzorg en POH GGZ.
Home GGz Breburg.
Cliënttevredenheid GGz Breburg. GGz Breburg meet continu hoe tevreden cliënten zijn over de geboden zorg. Zo kunnen we onze zorg en service steeds verder verbeteren. Over heel 2017 geven cliënten gemiddeld een 75, voor hun behandeling bij GGz Breburg 18.
Geestelijke gezondheidszorg.
Hoogspecialistische zorg is bestemd voor patiënten met complexe ernstige, en/of zeldzame psychische aandoeningen voor wie basis of specialistische diagnostiek en/of behandeling in de ggz onvoldoende resultaat heeft geboden of naar verwachting zal bieden. Vaak is er sprake van complexe comorbiditeit van psychische aandoeningen of een combinatie met een somatische aandoening.
Geestelijke gezondheidszorg GGZ Onderwerp Rijksoverheid.nl.
Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende hulp krijgen via de huisarts, basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. De overheid wil dat mensen deze behandeling dicht bij huis of zelfs thuis kunnen krijgen.
GGZ/GGD Wegwijzer Jeugd en Veiligheid.
Geestelijke Gezondheidszorg GGZ voor kinderen en jongeren bestaat uit gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor jeugd van 0 tot 18 jaar, soms opgerekt tot 23 jaar. De Jeugd-GGZ biedt hulp aan kinderen en jongeren met ernstige psychische of psychosociale problemen. Dit zijn problemen die de ontwikkeling van het kind of de jongere bedreigen.

Contacteer ons