Op zoek naar ggz of ggz?

ggz of ggz
Geestelijke gezondheidszorg GGZ De Amersfoortse. DeAmersfoortse-Ava-default. DeAmersfoortse-Ava-default.
Van jong tot oud en voor een korte of lange periode. De Geestelijke Gezondheidszorg helpt je bij het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen psychische problemen. Zorg bij psychische problemen start altijd bij je huisarts. Alles wat je wilt weten over Geestelijke Gezondheidszorg GGZ.
Welkom bij GGZ Drenthe Deskundige hulp voor iedereen GGZ Drenthe.
Hulp bij crisis. Als u niet ingeschreven bent bij GGZ Drenthe kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Contact bij crisis. Mijn GGZ Drenthe. Over GGZ Drenthe. Dankzij" de hulp van GGZ Drenthe gaat Andy weer met plezier naar school."
GGZ beroepen Hulpgids.
Dit geldt zowel op team, instellings of regionaal niveau. GGZ verpleegkundig specialist GGZ-VS. Een GGZ verpleegkundig specialist is een expert in het verlenen van psychiatrisch verpleegkundige zorg in de geestelijke gezondheidszorg. De opleiding tot GGZ-VS duurt drie jaar en omvat de tweejarige opleiding tot Nurse Practitioner NP.
Vergoeding GGZ vanaf 18 jaar PZP.
Hier kan je mogelijk geholpen worden door een Praktijkondersteuner POH-GGZ. Als je klachten aanhouden of erger worden, kan je een verwijzing krijgen voor de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Hiervoor krijg je een vergoeding uit je basisverzekering. Generalistische basis GGZ.
Ggz LHV.
U maakt bij verwijzing de inschatting, net als voorheen, of de patiënt het beste geholpen kan worden in de generalistische basis ggz of de gespecialiseerde ggz en verwijst naar de betreffende zorgaanbieder. Voor de generalistische basis ggz hoeft u geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven; u hoeft als huisarts dus niet aan te geven of een patiënt een kort, middel, intensief of chronisch traject in de ggz nodig heeft.
POH-GGz Arkin.
Wij verzorgen de basisscholing in de Eigen Kracht module, de intervisies en de drie maandelijkse bijscholingen over een POH GGZ onderwerp. Tevens komen wij jaarlijks langs om middels een evaluatie te besprken of te bespreken of de samenwerking nog bevalt.
coaching of GGZ?
coaching of GGZ? door Stefan Kapitany. Over overeenkomsten en verschillen tussen psychotherapie GGZ en coaching. is psychotherapie een activiteit in het kader van de geestelijke gezondheidszorg GGZ. Alleen psychiaters en gekwalificeerde psychologen mogen psychotherapie aanbieden. Voor coaching bestaat geen wettelijk omschreven kader.
GGZ Friesland, dé instelling op het gebied van geestelijke gezondheid GGZ Friesland.
VR Exposure Therapy Virtual Reality is een modern middel om toe te passen in therapie in de. GGZ Friesland vindt het belangrijk om uw vragen zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden. U kunt mailen naar info@ggzfriesland.nl of naar onze contactpagina gaan.
Toezicht op wachttijden bij ggz-instellingen RTL Nieuws.
Bij een steekproef bleek dat bijna de helft van de instellingen de wachttijd voor een intake of behandeling meer dan twee weken langer was dan op de website werd vermeld. Lees ook Kamer wil openbare wachtlijsten ggz: Gelazer moet echt over zijn.
Verwijzing naar GGZ Geestelijke Gezondheidszorg GGZ Zilveren Kruis.
De datum van de verwijzing moet liggen uiterlijk op de startdatum van de DBC of prestatie. De inhoud van de verwijzing moet voldoen aan de NHG-richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-GGZ. Op de verwijzing moet in elk geval staan.: Waar naar wordt verwezen Gegeneraliseerde Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ.;

Contacteer ons