Meer resultaten voor opzegtermijn cao ggz

opzegtermijn cao ggz
Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd HR-kiosk.nl.
Deze regel zal gelden ook voor AOWers die in de Ziektewet belanden. Bij CAO kan worden overeengekomen dat een AOW-gerechtigde zes tijdelijke contracten kan krijgen of een tijdelijke contractperiode kan hebben van maximaal 48 maanden. De opzegtermijn zal een maand zijn, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst.
FOK.nl cookie-informatie.
Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren wil je het geluid uit hebben, heb je de reclameuiting al eerder gezien of moet hij worden weergegeven etc door cookies uit te lezen.
CAO Huisartsenzorg 2017 2019 met salaristabellen Assistentensite.nl.
De LHV is als werkgeversorganisatie betrokken bij de onderhandelingen over de Cao Huisartsenzorg. Overige partijen bij de Cao Huisartsenzorg zijn InEen, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten NVDA, FNV Zorg Welzijn, CNV Zorg Welzijn en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners NVvPO.
GGZ.
Meld je aan bij CNV en profiteer van alle voordelen. De CAO GGZ geldt voor alle medewerkers in GGZ-instellingen. In de CAO heeft CNV Publieke Zaak afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.
Wat is onbetaald verlof? Welke verplichtingen heb je als werkgever? MKB Servicedesk.
Er bestaat geen wettelijk recht over onbetaald verlof. Wel is het mogelijk dat er hierover in de cao afspraken zijn gemaakt. Je mag als werkgever het verlof weigeren, het is immers een gunst en géén recht van de werknemer. Bedenk wel dat het weigeren van het onbetaald verlof tot gevolg kan hebben dat de werknemer ontslag neemt.
ggz cao stagevergoeding ggz cao ggz opzegtermijn.
cao ggz opzegtermijn. cao ggz fwg 35. cao ggz schaal 45. cao ggz schaal 50. cao ggz ort. cao ggz onderhandelingen. cao ggz pdf. cao ggz 2015. cao ggz schaal 55. cao ggz opzegtermijn. cao ggz verlof. ggz nederland cao.
Welke opzegtermijn geldt er voor een werknemer die wil opzeggen? Ontslag.nl.
Opzegtermijn in de CAO. Als er op de arbeidsovereenkomst een CAO van toepassing is, is het belangrijk om na te gaan of hierin iets geregeld is over opzegtermijnen. In de CAO kan namelijk ook worden afgeweken van de wettelijke opzegtermijn.
Ontslagbrief: slim ontslag nemen.
Doe de brief op de dag van datering op de post en bewaar het verzendbewijs. Als in de arbeidsovereenkomst en CAO geen opzegtermijn staat, dan geldt voor de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het algemeen een opzegtermijn van één maand.
ARBEIDSRECHTER.nl: info over de proeftijd in de arbeidsovereenkomst Arbeidsrechter.nl.
Het is mogelijk dat de cao een geldige proeftijd met zich meebrengt, wanneer deze bepaalt dat er voor bepaalde arbeidsverhoudingen een proeftijd geldt. De proeftijd geldt dan ook al hebben de werkgever en medewerker dit niet vastgelegd in hun arbeidsovereenkomst.
Flexcontracten: oproepcontract, nul-urencontract en urengarantie Loonwijzer.nl.
Als je beslist om te gaan werken, dan ontstaat er een tijdelijk contract. Bij de vierde oproep die je accepteert na drie van deze contracten, heb je recht op een vaste arbeidsovereenkomst behalve als in de cao bepaald is dat er meer tijdelijke contracten gesloten mogen worden.

Contacteer ons