Meer resultaten voor opzegtermijn cao ggz

opzegtermijn cao ggz
Opzegtermijn FNV.
15 jaar of langer in dienst: opzegtermijn 4 maanden. Er geldt een andere opzegtermijn als je werkgever failliet gaat. De opzegtermijn voor de werknemer is normaal gesproken 1 maand. In het contract of in de cao kan worden afgesproken dat de opzegtermijn langer is.
Welke opzegtermijn geldt er voor een werknemer die wil opzeggen? Ontslag.nl.
Voor deze werknemer geldt de gewone wettelijke opzegtermijn van een 1 maand. Opzegtermijn in de CAO. Als er op de arbeidsovereenkomst een CAO van toepassing is, is het belangrijk om na te gaan of hierin iets geregeld is over opzegtermijnen.
Rechtswinkel.nl.
Het komt op mij echter wat vreemd over dat er een zorg-CAO is met een opzegtermijn van 2 maanden voor de werknemer. Welke CAO valt u precies onder? In de gezondheidszorg is er o.a. de CAO VVT, CAO WMD, CAO GGZ etc.
CAO GGZ.
Per abuis is de volgende zinsnede In H6, artikel 6, lid 2: onverkort het bepaalde in lid 2 van dit artikel niet verwijderd na het schrappen van het oude lid 2 uit de CAO GGZ 2015-2017. In de digitale cao is dit aangepast.
FOK.nl cookie-informatie.
Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren wil je het geluid uit hebben, heb je de reclameuiting al eerder gezien of moet hij worden weergegeven etc door cookies uit te lezen.
Opzegtermijn bij ontslag Ontslag Rijksoverheid.nl.
Zoek binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Opzegtermijn bij ontslag. Bekijk welke opzegtermijn voor u geldt bij ontslag. Uw opzegtermijn hangt af van de duur van uw contract. En of u nog in uw proeftijd zit. Maar ook van eventuele afspraken met uw werkgever.
Opzegtermijn opzeggen arbeidsovereenkomst.
dienstverband 15 jaar of langer geduurd: opzegtermijn voor de werkgever is vier maanden. In een CAO kan de opzegtermijn voor de werkgever verkort worden. Wel dient de opzegtermijn voor de werkgever tenminste zolang te zijn als de opzegtermijn voor de werknemer.
Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst.
In dit geval geldt de wettelijke opzegtermijn. Toelichting op cao kennisnet Opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Artikel 6 Beƫindiging na bevalling en herintreding. Als de werknemer in verband met haar bevalling de arbeidsovereenkomst wil beƫindigen, gebeurt dat schriftelijk en uiterlijk tien kalenderdagen na de bevalling. Het ontslag gaat in dit geval in op de eerste dag van de volgende kalendermaand. De werknemer die in verband met een bevalling of in verband met de verzorging van zijn/haar kinderen de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, heeft tot maximaal twee jaar na zijn/haar ontslag recht op een voorkeursbehandeling in een sollicitatieprocedure bij de instelling waar dit ontslag heeft plaatsgevonden. Piet Mondriaanplein 25 3812 GZ Amersfoort Tel: 033 460 89 00 Fax: 033 460 89 99 Postadres. Postbus 830 3800 AV Amersfoort Contact Routebeschrijving. 40483580 Fiscaal nr. Privacy Policy Disclaimer English summary GGZ Nederland 2018.

Contacteer ons