Resultaten voor ouderschapsverlof cao ggz

ouderschapsverlof cao ggz
Procedures Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde.
Uiterlijk een maand voordat je weer terugkeert van het zwangerschapsverlof stuur je een bericht aan je opleider en je jaarco├Ârdinator met de geplande terugkeerdatum. Meer informatie staat op het formulier. In de cao vind je de landelijke afspraken over het opnemen van zwangerschaps en ouderschapsverlof.
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Alg. verbindendverklaring AVV Overzichten cao/avv.
Avv procedures ingediend vanaf 10-12-2018 en ttw vanaf 12-03-2019. AVV-besluiten vanaf 1 januari 2009. AVV-besluiten vanaf 1 januari 2019. De inhoud van de jaarverslagen van algemeen verbindend verklaarde fondsen vanaf 2008 kunt u hier terugvinden. Cao-aanmeldingen tot 1 januari 2009.
GGZ Centraal Barneveld Werken in Zorg en Welzijn.
Meer informatie over de CAO.: Je bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn PFZW. En dat is niet alleen geld voor later. Bij het PFZW is ook iets geregeld als je arbeidsongeschikt bent of overlijdt. GGz Centraal neemt een groot deel van de premie voor haar rekening. GGz Centraal heeft collectieve afspraken met een aantal zorgverzekeraars. Op de sites van IZZ en bij Zilveren Kruis vind je informatie over hun pakketten en premies. Bij IZZ wordt ook nog een extra werkgeversbijdrage gegeven over de aanvullende verzekering. Voor medewerkers bestaat er het speciaal ontwikkelde verzekeringspakket Via mijn werk. Deze verzekeringen worden collectief ingekocht. Daarom profiteren medewerkers van een flinke korting op de premie en van uitstekende voorwaarden. Vakantie en verlof. Als fulltime medewerker heb je minimaal recht op 166 vakantie-uren per jaar. Daarnaast ontvang je een levensfasebudget in de vorm van extra vrije uren en zijn er uitgebreide verloffaciliteiten voor bijzondere gebeurtenissen zoals zorgverlof en ouderschapsverlof.
Arbeidsvoorwaarden VvAA.
Ook bieden wij je de mogelijkheid tot het opnemen van ouderschapsverlof of een sabbatical leave. Voor al haar collega's' heeft VvAA een premievrije collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Ook kun je gebruikmaken van de VvAA Zorgverzekering die gunstige voorwaarden en een korting op de premie bevat.
Onder welke cao vallen jullie? Parnassia Groep.
Vacatures Klinisch Psycholoog. Vacatures Verpleegkundig Specialist. Collega's' over Parnassia Groep. Ik voel me meer collega dan vrijwilliger. Parnassia Groep portaal. Werken en leren /. Veelgestelde vragen /. Vacatures Job Alert Contact. Onder welke cao vallen jullie? Wij vallen onder de cao ggz.
Zorgverlof of ouderschapsverlof: wat zijn de gevolgen voor uw inkomen?
Dan mag u in totaal 520 uur ouderschapsverlof opnemen. De wet gaat ervan uit dat u tijdens uw ouderschapsverlof een jaar lang de helft van uw arbeidsuren werkt, maar in uw cao kunnen ook andere mogelijkheden zijn opgenomen. Tijdens het ouderschapsverlof hoeft uw werkgever geen loon te betalen.
Leger des Heils Cao, salaris en beloningen.
Naast de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, zijn er in verschillende afdelingen van het Leger des Heils ook de volgende caos van toepassing: Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Verzorging, Verpleging Thuiszorg, Reclassering, Gehandicaptenzorg, Horeca en Ziekenhuizen. Leger des Heils ReShare heeft een eigen bedrijfsregeling.
7 tips voor het aanvragen van een sabbatical Intermediair.
Moet je werkgever je een sabbatical toestaan? De wettelijk geregelde vormen van onbetaald verlof zijn ouderschapsverlof en langdurig zorgverlof, zegt arbeidsrechtadvocaat Sonia Beedie van Pellicaan Advocaten. Andere vormen van onbetaald verlof, zoals bijvoorbeeld een sabbatical, zijn niet wettelijk geregeld en daar bestaat in principe geen recht op. Alhoewel er wel afspraken over kunnen zijn gemaakt in een cao, personeelsregeling of arbeidsovereenkomst.
Over Inholland Werken bij Inholland.
Bij Hogeschool Inholland gelden de arbeidsvoorwaarden uit de cao hbo. Aanvullend gelden de volgende voorwaarden en regelingen.: Reiskostenvergoeding woon-werk verkeer. Hogeschool Inholland vergoedt de kosten van het woon-werkverkeer in Nederland per openbaar vervoer trein tweede klas. Maak je gebruik maken van eigen vervoer, dan ontvang je een beperkte vergoeding tot een maximum van 4593, per maand bij een volledige aanstelling. Daarnaast heeft Hogeschool Inholland een fietsplan om fiscaal vriendelijk een fiets aan te kunnen schaffen. Hogeschool Inholland heeft een regeling voor gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
Ouderschapsverlof.
Duur en indeling ouderschapsverlof. De wettelijke regeling is dat je ouderschapsverlof opneemt door een jaar lang de helft van je normale arbeidsuren te werken. Het kan zijn dat in de cao staat dat je deze uren ook anders mag verdelen.

Contacteer ons