Resultaten voor cao psychiatrie

cao psychiatrie
Parnassia Specialist in psychiatrie Parnassia.
Specialist in psychiatrie. Specialist in psychiatrie. Zoek hulp voor uw probleem. Autisme, Asperger, PDD NOS. Verstandelijke beperking en psychiatrie. Galadiner voor patiënten en mantelzorgers van Parnassia. Zorg mensen verstandelijke beperking én psychiatrische stoornis. Galadiner voor patiënten en mantelzorgers van Parnassia.
PDF.js viewer.
Go to First Page Go to Last Page. Rotate Clockwise Rotate Counterclockwise. Text Selection Tool Hand Tool. Presentation Mode Open Print Download Current View. More Information Less Information. Enter the password to open this PDF file.: Preparing document for printing.
Onregelmatigheidstoeslag voor zorgverleners ORT GGZ, VVT.
Als je onregelmatige diensten verricht en je neemt betaalde vakantie-uren of betaald verlof op als bedoeld in Hoofdstuk 6, dan ontvang je daarover tevens een gemiddelde aan onregelmatigheidstoeslag. Dit gemiddelde wordt berekend over de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan de opname van de vakantie-uren respectievelijk het verlof. Bron: VVT CAO juli, 2018.
Gezondheidszorg Banen Psychiaters willen positie als medisch specialist verankerd zien in cao.
Maar geen enkele ggz-instelling heeft een hoofdstuk zoals alle andere medisch specialisten in Nederland dat wel hebben; namelijk AMS 8 hoofdstuk 8 uit de arbeidsvoorwaarden medisch specialisten. Een hoofdstuk waarin zaken omtrent beleid en klinisch leiderschap geregeld worden ontbreekt in de CAO-GGZ en ook in de CAO die van toepassing is op bijvoorbeeld het NIFP.
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 februari 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg.
De procedure voor ontheffing is opgenomen in Bijlage I van deze cao. Als de werkingssfeer van deze cao strijdig is met een andere cao of bindende regeling van arbeidsvoorwaarden, kunnen partijen bij deze cao in overleg met partijen bij die andere cao of die andere bindende regeling een oplossing zoeken.
Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2017-2019 Loonwijzer.nl.
Zoals je weet kunnen CAO lonen wat hoger uitvallen dan de Wettelijke Minimumlonen. Hiernaast heb je tot in detail alles over je CAO kunnen vinden. Wil je exact weten hoeveel je zou moeten verdienen in die CAO, in die schaal?
Jij en GGZ Rivierduinen Werken bij GGZ Rivierduinen.
Bij ons ontvang je een goed salaris conform de CAO GGZ. Het salarisniveau is mede afhankelijk van je opleiding, je werkervaring en je functie. Elk jaar ontvang je 8% vakantietoeslag en 833%, eindejaarsuitkering. Bij een 36-urige werkweek heb je recht op 166 vakantie uren per jaar.
Mondriaan als werkgever Mondriaan voor geestelijke gezondheidszorg.
De AMS GGZ maakt deel uit van de CAO GGZ. De AMS GGZ kent een aantal specifieke arbeidsvoorwaardelijke regelingen die, naast de CAO GGZ, gelden voor RGS-geregistreerde medisch specialisten. Stel uw vraag. Reacties en klachten. voor familie en naasten. Werken en leren. Jaarlijks bieden we zorg aan meer dan 7.000 mensen. We hebben speciale programmas voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met verslavingsproblemen. Daarnaast biedt Mondriaan forensische psychiatrie.
CAO VVT in de App Store.
Snel en makkelijk inzicht in de CAO VVT. Met de app CAO VVT hebben werkgevers en medewerkers binnen de branche de cao-afspraken nu binnen handbereik. De app bevat rekentools, veelgestelde vragen, nuttige links en professionele statuten. De app maakt de cao toegankelijker en sneller doorzoekbaar.
Werken Bij Pro Persona.
Week van Zorg en Welzijn. Werken als psychiater. Pro Persona Academie. Pro Persona Research. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO GGZ en zijn zonder meer goed te noemen.: de in de zorg gehanteerde functiewaarderingsmethode FWG 3.0 bepaalt het salaris.;

Contacteer ons