Meer resultaten voor cao ggz functieschalen

cao ggz functieschalen
Verdien ik wel genoeg? Basispsycholoog, 2.114 euro bruto 24 uur Intermediair.
Je schrijft dat jouw werkgever de CAO GGZ per 1 januari 2017 integraal heeft toegepast, omdat de cao per maart 2016 algemeen verbindend is verklaard. Daarvoor gold een eigen arbeidsvoorwaardenpakket bij de instelling waar jij werkt, en op basis daarvan heb jij specifieke afspraken gemaakt, zoals de reiskostenvergoeding.
Voorwaarden en financiƫn ZonMw.
Subsidie ontvangende instellingen van ZonMw die in 2011 verzocht zijn een verklaring te verstrekken over de afgeronde projecten in 2011 bij hun instelling, worden vriendelijk verzocht hun verantwoording te voorzien van het model controleverklaring zoals deze nu op de website geplaatst is.
CAO Huisartsenzorg 2017 2019 met salaristabellen Assistentensite.nl.
De LHV is als werkgeversorganisatie betrokken bij de onderhandelingen over de Cao Huisartsenzorg. Overige partijen bij de Cao Huisartsenzorg zijn InEen, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten NVDA, FNV Zorg Welzijn, CNV Zorg Welzijn en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners NVvPO.
Je verdiende loon. medischcontact.
In de geestelijke gezondheidszorg ggz ontlopen de bedragen die van Cao Ziekenhuizen nauwelijks. De salarisbedragen voor een anios liggen tussen 3100 en circa 4200 euro per maand. In opleiding ligt het minimumsalaris ongeveer gelijk aan de anios, maar loop je door tot ruim 4300 euro.
Ambulant hulpverlener salaris vacatures NationaleVacaturebank.nl.
22 dagen geleden geplaatst 40 uur HBO Ambulant begeleider / hulpverlener. Als jeugdhulpverlener jeugdprof bied je ambulant hulp aan jongeren en hun ouders. In veel gevallen is er sprake Als jeugdhulpverlener jeugdprof bied je ambulant hulp aan jongeren Wij biedenEen salaris conform CAO GZ.
Functiewaardering en functiebeschrijving FVB.
Begin februari is het overleg gestart over een nieuwe cao Jeugdzorg tussen Jeugdzorg Nederland en de werknemersorganisaties FBZ, FNV en CNV. FBZ voert de onderhandelingen namens ons als FVB. Inzet van de werknemersorganisaties is: een salarisverhoging het terugdringen van de werkdruk binden/boeien het tegengaan van. 12 februari 2019. Zorgstandaard ADHD beschikbaar. De zorgstandaard ADHD is inmiddels beschikbaar. Als FVB hebben we ook in deze zorgstandaard geparticipeerd. De zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg samen. Denk hierbij aan huisartsen, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg en de ggz.
CAO geestelijke gezondheidszorg GGZ.
Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO geestelijke gezondheidszorg CAO GGZ, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. Volledige naam sector / CAO. CAO geestelijke gezondheidszorg CAO GGZ.
Horeca-cao 2018 en 2019.
Dat heeft hij gedaan en daarom geldt de cao sinds 26 juni 2018 de datum waarop het besluit van de minister van SZW in de Staatscourant is gepubliceerd ook voor niet-KHN-leden en dus voor alle medewerkers die in de horeca werken.
Arbeidsvoorwaarden.
Sinds 1 april 2015 is De Praktijk onderdeel van Parlan Jeugdhulp. Voor medewerkers verbonden aan de Jeugd GGZ-activiteiten van De Praktijk wordt de CAO GGZ 2015-2017 toegepast. Als je bij Parlan werkt bouw je pensioen op bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Werken Bij Pro Persona.
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO GGZ en zijn zonder meer goed te noemen.: de in de zorg gehanteerde functiewaarderingsmethode FWG 3.0 bepaalt het salaris.; fulltime werken betekent een 36-urige werkweek.; een vakantie-uitkering 8% van het jaarsalaris.; een eindejaarsuitkering van 833%, van het jaarsalaris.;

Contacteer ons