Resultaten voor eindejaarsuitkering cao ggz

eindejaarsuitkering cao ggz
Verdien ik wel genoeg? Manager ggz, 4.300 euro bruto 36 uur Intermediair.
Manager ggz, 4.300 euro bruto 36 uur. Als Brigitte kijkt naar haar waslijst aan taken, vindt zij haar salaris een beetje karig. Vinden de salarisexperts ook dat ze meer zou moeten verdienen? Brigitte 57 werkt nu bijna tien jaar als manager algemene zaken in de geestelijke gezondheidszorg, bij een instelling waar kinderen en jeugd worden geholpen met psychische problemen. Brigitte is verantwoordelijk voor de productie en financiën van twee behandellocaties. Zij neemt personeel aan en regelt allerlei facilitaire zaken. Zij is eindverantwoordelijk voor een budget van 3 miljoen euro per jaar en geeft leiding aan omgerekend dertig voltijdmedewerkers, van wie de meeste hooggeschoold zijn. Haar salaris is 4.300 euro bruto per maand. Zij krijgt pensioen, een eindejaarsuitkering en een telefoon en laptop van de zaak. Is dat genoeg? Weinig kans op herwaardering. Jacco van den Berg, Van den Berg Training Advies: In het licht van de functie, verantwoordelijkheden en het aantal ftes waar jij leiding aan geeft, ben jij keurig conform cao ingeschaald.
13e maand berekenen Bruto Netto Berekenen.nl.
De hoogte van de bonus is dan ook afhankelijk van bijvoorbeeld de winst die het bedrijf maakt. De 13e maand wordt vaak de eindejaarsuitkering genoemd. Of jij een 13e maand krijgt is afhankelijk van het CAO waar jouw werkgever onder valt.
Werken Bij Pro Persona.
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO GGZ en zijn zonder meer goed te noemen.: de in de zorg gehanteerde functiewaarderingsmethode FWG 3.0 bepaalt het salaris.; fulltime werken betekent een 36-urige werkweek.; een vakantie-uitkering 8% van het jaarsalaris.; een eindejaarsuitkering van 833%, van het jaarsalaris.;
Wat wij bieden Zuyderland.
De hoogte van het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering is afhankelijk van de CAO. Hier kunt u de CAO Ziekenhuizen terugvinden. CAO Geestelijke Gezondheidszorg. Hier kunt u de CAO Geestelijke Gezondheidszorg terugvinden. Hier kunt u de CAO VVT terugvinden. ORT voormalig medewerkers. Formulier voormalig werknemer aanvraag tegemoetkoming ORT cao ziekenhuizen. Formulier voormalig werknemer aanvraag tegemoetkoming ORT cao GGZ.
GGZ.
De partijen bij de cao Geestelijke Gezondheidszorg GGZ hebben op 24 mei 2017 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij. De cao krijgt een looptijd van 27 maanden, te weten van 1 maart 2017 tot en met 31 mei 2019. Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd.: Per 1 juli 2017 135%., Per 1 juli 2018 16%., De eindejaarsuitkering wordt verhoogd naar een volledige 13e maand, en wel als volgt.:
Arbeidsvoorwaarden Amerpoort: meer dan CAO Gehandicaptenzorg.
en een Meerkeuzesyteem Arbeidsvoorwaarden MKA, waardoor je als medewerker zelf mag kiezen hoe jouw secundaire arbeidsvoorwaarden samengesteld zijn. Onze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg. Bij Amerpoort komt dit neer op het volgende.: Naast het maandelijks salaris, jaarlijks 800%, vakantiegeld en 705%, eindejaarsuitkering.;
CAO geestelijke gezondheidszorg GGZ akkoord 2017-2019.
De CAO partijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de geestelijke gezondheidszorg CAO GGZ met een looptijd van 27 maanden. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban. 1 maart 2017 t/m 31 mei 2019. 01-07-2017: 135%, verhoging schaalsalarissen. okt-2017: 025%, eenmalige uitkering naar rato dienstverband. okt-2017: 88%, eenmalige uitkering van het verdiende ORT-bedrag over het kalenderjaar 2013. 01-12-2017: 03%verhoging, eindejaarsuitkering naar 805%.,
Nieuwe cao GGZ 2015-2017: 35, procent loonsverhoging NVGzP.
Afgelopen weekend werden werkgevers en werknemers het eens over een nieuwe cao voor de GGZ. Werknemers in de GGZ krijgen de komende twee jaar 35, procent loonsverhoging. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 05, procent en zijn twee eenmalige uitkeringen afgesproken van samen 08, procent.
GGZ Vakvereniging CNV Zorg Welzijn.
16%, per 1 juli 2018. Eindejaarsuitkering eju gaat in 2 stappen naar een volledige 13 e maand.: vanaf 1 december 2017 stijgt de eju met 03%, omhoog naar 805%, en per 1 december 2018 met 028%, naar 833%., 025%, per oktober 2017. 025%, per oktober 2018. Generatiebeleid: bedoeld om jongeren kansen te bieden en oudere werknemers gezond inzetbaar te houden. Uitbetaling ORT: de uitbetaling van onregelmatigheidstoeslag bij vakantie is nu geregeld. Onderzoek naar belastende dienstenen gezond roosteren. Tegengaan van regel en werkdruk. Rol CNV Zorg Welzijn. CNV is een van de vier werknemerspartijen die onderhandelen over de cao GGZ.
GGZ Centraal Barneveld Werken in Zorg en Welzijn.
Als onze medewerkers tevreden zijn dan heeft dat een gunstige invloed op de cliëntenzorg en de kwaliteit van dienstverlening binnen GGz Centraal. Wij doen er alles aan om onze medewerkers goed, veilig en met plezier te laten werken. Cao en regelingen. We hebben een uitgebreid pakket aan arbeidsvoorwaarden en faciliteiten met de collectieve arbeidsovereenkomst van de geestelijke gezondheidszorg, de CAO-GGZ, als basis. Salariëring op basis van een functiewaarderingssysteem, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Contacteer ons