Zoeken naar afbouwregeling ort

afbouwregeling ort
Afbouwregeling voor onregelmatigheidstoeslag.
Indien je door toedoen van de werkgever geen of minder onregelmatige diensten draait, of als de beëindiging of vermindering van het draaien van onregelmatige diensten plaatsvindt op medisch advies en niet is te wijten aan je eigen schuld, dan heb je aanspraak op een afbouwregeling.
Onregelmatige dienst NVZ Cao Ziekenhuizen.
Indien de onregelmatige dienst van de werknemer door de werkgever wordt beëindigd of verminderd dan wel de beëindiging of vermindering plaatsvindt op medisch advies en niet is te wijten aan eigen schuld of toedoen van de werknemer, heeft deze aanspraak op een tegemoetkoming op de voet van de volgende leden.
ORT cao geestelijke gezondheidszorg GGZ Zorgwerk.
Krijg ik een toeslag ORT als ik werk in de avond, nacht, weekend en tijdens een feestdag? ORT cao verpleeg verzorgingshuizen en thuiszorg VVT. ORT cao geestelijke gezondheidszorg GGZ. ORT cao gehandicaptenzorg. ORT cao ziekenhuizen. ORT cao universitair medische centra.
ORT afspraken in nieuwe cao GGZ.
Verder zijn er afspraken gemaakt om medewerkers met een salarisgarantie weer sneller op hun oude salarisniveau in te zetten. En er is een nieuwe staffel in de afbouwregeling ORT die rekening houdt met het aantal jaren waarin ORT is ontvangen.

de tegemoetkoming is tijdens het eerste jaar 75%, tijdens het tweede jaar 50% en tijdens het derde jaar 25% van het onder sub 2 van dit lid genoemde verschil, voor zover dit verschil groter is dan het in sub 2 van dit lid genoemde percentage.
Wat betekent de afkorting ORT op mijn loonstrook? Ambtenarensalaris.nl.
Wat betekent de afkorting ORT op mijn loonstrook? ORT is de afkorting van onregelmatigheidstoeslag of operationele toelage. U ontvangt deze toeslag als u op onregelmatige tijden werkt, zoals bij avond, nacht en weekenddiensten. Politiemedewerkers in salarisschaal 14 of lager, hebben voor het werken in onregelmatige dienst recht op een operationele toelage ORT.
Recht op afbouwregeling toeslag na roosterwijziging XpertHR Actueel.
De rechter vindt de inkomensachteruitgang wel aanzienlijk en oordeelt dat de werknemer op grond van redelijkheid en billijkheid recht heeft op een afbouwregeling die gelijkwaardig is aan de regeling uit de Mobiliteit CAO. Als de werknemer kan bewijzen dat hij de toeslag wel twee jaar voorafgaand aan de roosterwijziging onafgebroken heeft ontvangen, dan heeft hij recht op een afbouwregeling.
CAO VGN. Search 2. Menu.
B Onregelmatige dienst.
De berekeningsgrondslag voor de tegemoetkoming blijft gedurende de hiervoor genoemde periode ongewijzigd. Verricht de werknemer gedurende de afbouwperiode weer of meer onregelmatige dienst, dan wordt de tegemoetkoming slechts uitbetaald voorzover deze de toeslag voor onregelmatige dienst overschrijdt. Toelichting op cao kennisnet Afbouwregeling ORT.

Contacteer ons