Zoeken naar cao ggz fwg 65 salaris

cao ggz fwg 65 salaris
GGZ Momentum.nl vacature GZ-Psycholoog locatie s-hertogenbosch GGZ Momentum.nl.
Dit is een mogelijkheid om persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling bespreekbaar te maken. GGZ Momentum is een ambitieuze en groeiende instelling waar over de tijd verschillende doorgroei mogelijkheden en persoonlijke ontplooiingskansen ontstaan. Beloning vindt plaats conform de geldende CAO-GGZ, FWG inschaling, salarisschaal 65, variërend tussen 3710 4978 euro bruto per maand op basis van een voltijds 36 uur per week dienstverband op basis van aantoonbare werkervaring.
Behandelcoördinator Ggz-vacatures maart 2019 Indeed.nl.
View all vacatures voor Marcenbas Alphen aan den Rijn jobs. GGZ Drenthe 11 reviews. 5.126 per maand. GGZ Drenthe voert een Hepatitis B beleid. Salariëring volgens CAO GGZ, FWG 65 / salaris max. 5126, bruto per maand op fulltime basis 36 uur.
Verdien ik wel genoeg? Manager ggz, 4.300 euro bruto 36 uur Intermediair.
Vanwege de verbondenheid aan de CAO GGZ is het onwaarschijnlijk dat je de hiervoor genoemde bedragen uit de sector zakelijke dienstverlening gaat ontvangen. Er zijn wel een paar stappen die je kunt zetten om jouw huidige salaris te verhogen. Naast de jaarlijkse mogelijkheid tot salarisverhoging bij een voldoende beoordeling op basis van het door cao-partijen vastgestelde beoordelingssysteem, schrijft de cao de mogelijkheid voor om meer periodieke verhogingen toe te kennen op basis van het beoordelingssysteem. Als je nog niet aan het einde van je salarisschaal zit, adviseer ik je om met je leidinggevende in gesprek te gaan om te bespreken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Je kunt daarnaast informatie opvragen over de achtergrond van de indeling in de salarisschaal waarin je zit. Op basis van de salarisindicatie die je noemt, schat ik in dat je momenteel in FWG 65 of 70 zit.
FWG VVN VS.
Een kleiner deel is ingeschaald in salarisschaal 55, binnen de AGZ ook een aantal in salarisschaal 65. Binnen de GGZ zijn de meeste instellingen bezig met de herwaardering naar salarisschaal 65 gezien het regiebehandelaarschap. In de verschillende CAOs kan gezocht worden naar de inschaling van verpleegkundigen in opleiding tot verpleegkundig specialist vios. Zo is de inschaling in de CAO-GGZ tenminste salarisschaal 49-50. Binnen de AGZ en chronische zorg is dit salarisschaal 55. De functie van verpleegkundig specialist GGZ wordt opnieuw gewogen. FWG heeft op basis van de geldende praktijk afgelopen jaar referentiemateriaal verzameld en hierop een technische weging gedaan.
ggz cao ggz cao salaris cao ggz fwg 55 salaris.
cao ggz fwg 45 salaris. cao ggz fwg 50 salaris. cao ggz fwg 65 salaris. cao ggz fwg 35 salaris. cao ggz fwg 60 salaris. cao ggz fwg 40 salaris. cao ggz fwg 55 salaris. cao ggz 2016 salarisschalen. fwg 65 cao ggz.
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 februari 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg.
Artikel 3 Toepassing salarisschalen. Artikel 4 Salarisgarantieregelingen en herindeling FWG. Artikel 5 Salarisgarantie bij indiensttreding. Artikel 6 Periodieke verhogingen en uitloopperiodieken. Artikel 7 Bijzondere toeslagen. Artikel 8 Bevordering. Artikel 9 Waarneming. Artikel 10 Gratificatie. Artikel 11 Werknemers aangesteld in het kader van de Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Artikel 12 Eindejaarsuitkering. Artikel 13 Bijdrage kost. Artikel 14 Geen salaris. Artikel 15 Uitbetaling salaris. HOOFDSTUK 8 LEERLINGEN EN WERKNEMERS DIE EEN OPLEIDING VOLGEN. A Salariëring van werknemers die een opleiding volgen. Artikel 1 Opleiding tot verpleegkundige niveau 4, verzorgende-IG niveau 3 en helpende niveau 2 Beroepsbegeleidende Leerweg bbl. Artikel 2 Opleiding tot verpleegkundige niveau 5; duale hbo-v. Artikel 3 Aspirant-leerlingen. Artikel 4 Overige opleidingen. Artikel 5 Vaststelling salarisschalen van werknemers die een vervolgopleiding volgen. Artikel 5a Stagevergoeding. Artikel 6 Opleiding tot gezondheidszorg psycholoog artikel 3, Wet BIG. Artikel 7 Opleiding tot verpleegkundig specialist in de ggz beoogd artikel 14, Wet BIG. B Toepassing cao op AIOS.
Salaris en Arbeidsvoorwaarden GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 2015 2017 CAO GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 2015 2017 Loonwijzer.nl.
Functie en salaris. Carrièreswitch, opleiding en kosten. Opleiding en loonsverhoging. Waar vind ik een baan? Meest gevraagde banen. Vrouwen: waar en hoe moet je solliciteren? Werkvereniging teken het manifest. GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 2015 2017. 16-02-2018 AVV CAO GGZ 2018-2019. 03-07-2017 Nieuwe tekst CAO GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 2017-2019.
PDF.js viewer.
Go to First Page Go to Last Page. Rotate Clockwise Rotate Counterclockwise. Text Selection Tool Hand Tool. Presentation Mode Open Print Download Current View. More Information Less Information. Enter the password to open this PDF file.: Preparing document for printing.
Functiebeschrijving Verpleegkundig Specialist GGZ FWG.
Afhankelijk van de zwaarte van de doelgroep en het al dan niet multidisciplinair werken kan een Verpleegkundig Specialist GGZ met een rol als regiebehandelaar uitkomen hoog in FG 60 of laag in FG 65. Daarom is het van belang de functie zorgvuldig in kaart te brengen. Bent u in uw organisatie bezig met het vormgeven van de rol van regiebehandelaar bij de Verpleegkundig Specialist GGZ? Neemt u dan contact op met de servicedesk van FWG 030-2669400.
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Contact.
De teksten van algemeen verbindend verklaarde CAOs kunt u vinden onder Overzichten AVV. Hebt u een vraag, dan kunt u op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur bellen met Informatie Rijksoverheid, telefoon 1400 lokaal tarief. Parnassusplein 5, 2511 VX, Den Haag.

Contacteer ons