Meer resultaten voor cao ggz 2016

cao ggz 2016
FlexNieuws AVV CAO GGZ 2016-2017.
Back Home CAOWijzer nieuws AVV CAO GGZ 2016-2017. Zoek eenvoudig de inlenersbeloning. Neem een gratis CAOWijzer proeflicentie! 17 Mrt 2016. AVV CAO GGZ 2016-2017. Downloads CAO Geestelijke Gezondheidszorg. 17 maart 2016. AVV CAO GGZ 2016-2017. Download: AVV CAO GGZ 2016-2017.
CAO GGZ 2017-2019 CAO Geestelijke Gezondheidszorg.
16 Feb 2018. CAO GGZ 2017-2019 CAO Geestelijke Gezondheidszorg. CAO Geestelijke Gezondheidszorg, CAO GGZ met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen. 16-02-18 AVV CAO GGZ 2018-2019. 03-07-17 Nieuwe tekst CAO GGZ 2017-2019. 25-05-17 Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2017-2019.
Salarisschalen GGZ Zorghart.
Salarisschalen GGZ per functiegroep, niveau 1 juli 2016 functiegroepen 30-45. Salarisschalen GGZ per functiegroep, niveau 1 juli 2016 functiegroepen 50-65. Salarisschalen GGZ per functiegroep, niveau 1 juli 2016 functiegroepen 70-80. Salarisschalen GGZ per functiegroep, niveau 1 juli 2016 medisch specialisten. CAO Gehandicaptenzorg Fokus.
Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2015-2017.
Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2015-2017. Download CAO GGZ. 23 mei 2015. CAO GGZ CAO Geestelijke Gezondheidszorg. Download Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2015-2017.: Onderhandelingsresultaat CAO GGZ 2015-2017. De cao heeft een looptijd van 20 maanden; van 1 juli 2015 tot 1 maart 2017. Per 01-07-2015 worden de schaalbedragen verhoogd met 175%. Per 01-07-2016 worden de schaalbedragen nogmaals verhoogd met 125%. Per 01-01-2016 wordt de levensloopbijdrage van 050%, stopgezet en de vrijvallende ruimte omgezet in een verhoging van de eindejaarsuitkering per 01-12-2016 met 050%, naar 725%. Per 01-12-2016 wordt de eindejaarsuitkering nogmaals met 050%, verhoogd naar 775%., In december 2015 wordt een eenmalige uitkering toegekend van 050%, van twaalf maal het op 1 december geldende salaris aan de werknemer die op 1 december in dienst is van de werkgever. In december 2016 wordt een eenmalige uitkering toegekend van 030%, van twaalf maal het op 1 december geldende salaris aan de werknemer die op 1 december in dienst is van de werkgever.
CAO geestelijke gezondheidszorg salarisverhogingen.
CAO's' E t/m L. CAO / sectoren. Historie salarismutaties CAO geestelijke gezondheidszorg. Historie salarismutaties CAO geestelijke gezondheidszorg. Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO geestelijke gezondheidszorg CAO GGZ. 01-07-2008: 325, procent salarisverhoging. nov-2008: 1 procent eenmalige uitkering.
CAO geestelijke gezondheidszorg GGZ.
Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO geestelijke gezondheidszorg CAO GGZ, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. Volledige naam sector / CAO. CAO geestelijke gezondheidszorg CAO GGZ.
AVV CAO GGZ 2016-2017 Loonwijzer.nl.
Werkvereniging teken het manifest. AVV CAO GGZ 2016-2017. GGZ Geestelijke Gezondheidszorg. Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Geestelijke Gezondheidszorg. AVV CAO GGZ 2016-2017. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 17 maart 2016, nr.
CAO GGZ.
Per abuis is de volgende zinsnede In H6, artikel 6, lid 2: onverkort het bepaalde in lid 2 van dit artikel niet verwijderd na het schrappen van het oude lid 2 uit de CAO GGZ 2015-2017. In de digitale cao is dit aangepast.

Contacteer ons