Resultaten voor cao ggz salaris

cao ggz salaris
ORT cao geestelijke gezondheidszorg GGZ Zorgwerk.
ORT cao universitair medische centra. ORT cao Welzijn Maatschappelijke dienstverlening. Zie meer ORT cao geestelijke gezondheidszorg GGZ. 22 maart 2019 1454.: Onregelmatigheidstoeslag ORT is een toeslag op je brutoloon die je ontvangt wanneer je een dienst werkt buiten de gangbare werkdagen en kantoortijden.
Nieuwe cao voor ggz meer loon, uitkering onregelmatig werk SalarisNet.
Ook ggz-instellingen die niet zijn aangesloten bij GGZ Nederland vallen onder de cao. Die loopt van 1 maart 2017 tot en met juni 2019. Lees het Onderhandelaarsakkoord cao ggz. In categorie: Nieuws Tags: collectieve arbeidsovereenkomst cao, pensioen, uitkeringen Dossier: Arbeidsrecht.
8 1 cao poh ggz 8 financien Inhoudsopgave4 Ggz in de huisartsenpraktijk Ggz GGZ in de huisartsenpraktijk handreiking Stichting KOEL Eerstelijnsprotocollen.
De Landelijke Vereniging voor POH GGZ heeft het volgende opgenomen betreffende het salaris.: Voor startende POHs GGZ zonder ervaring geldt als minimum volgens de CAO huisartszorg schaal 8: salaristabel cao huisartsenzorg 2016. Voor ervaren senior POHs GGZ doet de LV POH GGZ de aanbeveling voor schaal 9 of 10 of vergelijkbaar met schaal 55-60 CAO GGZ.
arbeidsvoorwaarden GGz Centraal.
GGz Centraal valt onder de CAO GGZ. Leerlingen ontvangen tijdens de zogenaamde BVP beroepsvoorbereidende periode een vergoeding. Er is dan sprake van een leerovereenkomst. Deze vergoeding is gebaseerd op het wettelijk minimum jeugdloon. Dit is een bruto bedrag waarop geen loonbelasting en sociale verzekeringspremies worden ingehouden. Tijdens de periodes met een leerarbeidsovereenkomst ontvangt u salaris.
DocPlayer.
Presentation Mode Open Print Download Current View. Go to First Page Go to Last Page. Rotate Clockwise Rotate Counterclockwise. Enable hand tool. Presentation Mode Open Print Download Current View. More Information Less Information. Enter the password to open this PDF file.:
PDF.js viewer.
Go to First Page Go to Last Page. Rotate Clockwise Rotate Counterclockwise. Text Selection Tool Hand Tool. Presentation Mode Open Print Download Current View. More Information Less Information. Enter the password to open this PDF file.: Preparing document for printing.
Ggz salaris vacatures NationaleVacaturebank.nl.
18 dagen geleden geplaatst 40 uur WO Arts GGZ. Wij bieden een goed salaris volgens de betreffende cao. Als arts binnen de GGZ heb je affiniteit met de doelgroep ernstige Wil jij je verder ontwikkelen als arts binnen de GGZ.
Verdien ik wel genoeg? Basispsycholoog, 2.114 euro bruto 24 uur Intermediair.
Het door jou geclaimde salaris laatste trede van de b-schaal lijkt me in deze situatie dan ook niet passend. Daarvoor kom je pas in aanmerking als GZ-psycholoog met een maximum aan ervaring en bij voldoende functioneren. Wel kun je wellicht onderhandelen over een hogere trede in de a-schaal van functiegroep 60. Maar ik kan mij voorstellen dat de werkgever met de OR in algemene zin heeft afgesproken dat de overgang naar de nieuwe CAO GGZ budgettair neutraal moet verlopen, in verband met de betaalbaarheid voor de organisatie vandaar waarschijnlijk ook de afspraak over de horizontale" inschaling.
Vraag van de maand: cao GGZ en ziekenhuizen gelijk trekken? NAPA.
Ik zou er voor willen pleiten dat we minstens de percentages van de ziekenhuis cao bij zouden krijgen en het liefst zien dat de schalen weer gelijk getrokken worden. Het verschil in salarisschalen tussen Cao Ziekenhuizen en GGZ is mede ingegeven doordat sinds 2015 een verschil in financiering is ontstaan.
CAO VGN. Search 2. Menu.

Contacteer ons