Resultaten voor cao ggz vakantiedagen

cao ggz vakantiedagen
Zo werkt het kopen en verkopen van vakantiedagen XpertHR Actueel.
De werkgever kan uiteraard ook alleen voor één van beide regelingen kiezen. Het kan zo zijn dat in de toepasselijke cao een regeling over het kopen en/of verkopen van vakantiedagen is opgenomen. Het afkopen van de wettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband is niet mogelijk.
CAO GGZ 2017-2019 CAO Geestelijke Gezondheidszorg.
Home CAO updates CAO GGZ 2017-2019 CAO Geestelijke Gezondheidszorg. CAO GGZ 2017-2019 CAO Geestelijke Gezondheidszorg. CAO Geestelijke Gezondheidszorg, CAO GGZ met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen. 16-02-18 AVV CAO GGZ 2018-2019. 03-07-17 Nieuwe tekst CAO GGZ 2017-2019.
7 vragen en antwoorden over ouderschapsverlof Vakantie en verlof Ondernemen Met Personeel. Goudse logo.
Je hoeft je werknemers tijdens hun verlof alleen te betalen voor de uren die ze werken. Een uitzondering kan zijn dat de eventuele verplichte cao voor jouw bedrijf mogelijk andere afspraken bevat over het salaris tijdens ouderschapsverlof. Over de uren die je werknemers als ouderschapsverlof opnemen, bouwen ze geen vakantiedagen op.
ziekte en vakantiedagen.
Vraag dan advies aan uw bedrijfsarts. Een zieke werknemer bouwt evenveel vakantiedagen op als een gewone werknemer. Hij bouwt minimaal vier maal de uren op die hij per week werkt. Werkt hij 40 uur per week, dan bouwt hij 160 vakantie-uren op. Eventuele extra dagen kunnen in de arbeidsovereenkomst of in de cao geregeld zijn.
Opbouw en verjaring van vakantie-uren.
In de cao GGZ, die van toepassing was, is opgenomen dat de werknemer die geen recht meer op loon heeft vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, nog wel recht heeft op vakantie maar naar de mening van de kantonrechter betekent dit echter niet dat er over die dagen ook loon verschuldigd is. Wanneer verjaren de vakantiedagen?
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Contact.
De teksten van algemeen verbindend verklaarde CAOs kunt u vinden onder Overzichten AVV. Hebt u een vraag, dan kunt u op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur bellen met Informatie Rijksoverheid, telefoon 1400 lokaal tarief. Parnassusplein 5, 2511 VX, Den Haag.
Uw werknemer wordt ziek voor of tijdens zijn vakantie: 6 dingen die u moet weten! Assist Verzuim.
Moet mijn zieke werknemer bovenwettelijke vakantiedagen inleveren? Voor eventuele extra vakantiedagen bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken gelden. Deze afspraken moeten dan opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst of cao. Zo kan er bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of cao staan dat uw werknemer tijdens ziekte helemaal geen bovenwettelijke dagen opbouwt.
Uitbetaling van vakantiedagen en vakantietoeslag Ontslag.nl.
Dit noemt men ook wel de wettelijke vakantiedagen. De meeste werknemers hebben recht op meer vakantiedagen omdat dit in de CAO of arbeidsovereenkomst afgesproken is. Deze vakantiedagen worden ook wel aangeduid met de term bovenwettelijke vakantiedagen. Bij de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst heeft u recht op uitbetaling van alle opgebouwde maar door u nog niet genoten vakantiedagen.
D Verlof.
Brieven van GGZ Nederland. Een instelling zoeken. Over GGZ Nederland. Over GGZ Nederland. Wie zijn wij. Over GGZ Nederland. GGZ Nederland // CAO // Hoofdstuk 12 Vakantie bijslag, LFB en verlof // D Verlof. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd.
CAO VGN. Search 2. Menu.

Contacteer ons