Resultaten voor cao ggz vakantiedagen

cao ggz vakantiedagen
Hoofdstuk 6 Arbeidsduur en werktijden.
Brieven van GGZ Nederland. Een instelling zoeken. Over GGZ Nederland. Over GGZ Nederland. Wie zijn wij. Over GGZ Nederland. GGZ Nederland // CAO // Hoofdstuk 6 Arbeidsduur en werktijden. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd. A Begripsbepalingen en werkingssfeer. B Toepassing en ontheffing.
C Levensfasebudget LFB.
Artikel 6a Overgangsregeling H 6 artikel 11 CAO GGZ 2008-2009 oude 55-regeling. In afwijking van H 12 C artikel 1 van dit hoofdstuk, ontvangt de werknemer die op 31-12-2009 gebruik maakt van H 6 artikel 11 CAO GGZ 2008-2009, per 01-01-2010, jaarlijks een LFB van.:
Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht? Rijksoverheid.nl.
Als u meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk aantal, spreken we van bovenwettelijke vakantiedagen. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over deze extra vakantie-uren. Opbouw vakantiedagen tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt u vakantie-uren op.
CAO GGZ.
Per abuis is de volgende zinsnede In H6, artikel 6, lid 2: onverkort het bepaalde in lid 2 van dit artikel niet verwijderd na het schrappen van het oude lid 2 uit de CAO GGZ 2015-2017. In de digitale cao is dit aangepast.
Geestelijke Gezondheidszorg Cao FNV.
Download de cao Geestelijke Gezondheidszorg en de sociale plannen. Accare-sociaal plan 2010-2015.pdf 143275, Kb. Arkin-sociaal plan 2016-2018.pdf 25954, Kb. Bascule-sociaal plan 2012-2015.pdf 150426, Kb. Breburg en Indigo Brabant-sociaal plan 2016 2018.pdf 45935, Kb. De Rooyse Wissel-sociaal plan 2017-2020 136819, Kb. GGz Breburg-sociaal plan 2018-2021.pdf 127208, Kb.
A Salariƫring van werknemers die een opleiding volgen.
Voor deeltijd stagiairs geldt een vergoeding naar rato. De hoogte van de stagevergoeding wordt aangepast conform algemene loonaanpassingen zoals van toepassing voor de CAO GGZ. Toelichting op cao kennisnet Werkervaringsplaats. Artikel 6 Opleiding tot gezondheidszorg psycholoog artikel 3, Wet BIG.
D Verlof.
Brieven van GGZ Nederland. Een instelling zoeken. Over GGZ Nederland. Over GGZ Nederland. Wie zijn wij. Over GGZ Nederland. GGZ Nederland // CAO // Hoofdstuk 12 Vakantie bijslag, LFB en verlof // D Verlof. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd.
B Vakantie.
Brieven van GGZ Nederland. Een instelling zoeken. Over GGZ Nederland. Over GGZ Nederland. Wie zijn wij. Over GGZ Nederland. GGZ Nederland // CAO // Hoofdstuk 12 Vakantie bijslag, LFB en verlof // B Vakantie. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd.

Contacteer ons