Meer resultaten voor stagevergoeding cao ggz

stagevergoeding cao ggz
Ggz-instellingen moeten stagiaires minimumloon bieden Zorgvisie.
Stagiaires die feitelijk in een normale dienstbetrekking werken, hebben recht op het minimumloon. Dat heeft de Inspectie SZW geoordeeld na onderzoek in twee ggz-instellingen die alleen een stagevergoeding betaalden aan mensen die hun opleiding al hadden beƫindigd. Dat meldt vakblad Zorg en Welzijn vandaag. U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan. Login of Maak een account aan. Twee instellingen in de ggz hadden stagiaires in dienst die feitelijk een gewone dienstbetrekking hadden.
Check jouw stagevergoeding Studentenbureau.
Is er een CAO binnen het bedrijf? Dan zijn er vaak vastomlijnde regels over de hoogte van je stagevergoeding. Daarnaast is de hoogte van je stagevergoeding afhankelijk van de studie die je doet, in welke regio je stage gaat lopen en wat voor soort stage je zoekt.
Beroep Verpleegkundige in de GGZ/psychiatrisch verpleegkundige Salaris YouChooz.nl.
Loop je stage? Dan ontvang je een stagevergoeding van 310, bruto per maand. Ook als je de opleiding via de BBL of duale variant volgt afwisselend werken en leren ontvang je een salaris. In de voorbereidende leerperiode heet dat een zakgeldvergoeding.
CAO-afspraken Zorg en Welzijn over opleiden Zonder Zorg 2020.
cao GGZ 2015-2017. cao Ziekenhuizen 2014-2016. In afgelopen maanden hebben de sociale partners onderhandelingsakkoorden gesloten voor nieuwe caos voor de WMD, Gehandicaptenzorg, GGZ en Ziekenhuizen. De nieuwe cao-teksten waren nog niet bekend tijdens de realisatie van dit document. Recht op stagevergoeding als stage een verplicht onderdeel van mbo of hbo studie is en stage minimaal 144 uur per studiejaar bedraagt.
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 februari 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg.
De stagevergoeding wordt niet verleend indien de stagiair als werknemer elders een dienstbetrekking heeft, die recht geeft op loondoorbetaling gedurende de stageperiode. Voor deeltijd stagiairs geldt een vergoeding naar rato. De hoogte van de stagevergoeding wordt aangepast conform algemene loonaanpassingen zoals van toepassing voor de CAO GGZ.
stage algemeen.
Wat mag je verwachten? tijdens jouw stageperiode ontvang je een stagevergoeding conform de CAO GGZ.; GGz Centraal werkt met een eigen stageovereenkomst, deze staat naast de stageovereenkomst / praktijkovereenkomst die veel opleidingen gebruiken.; de stage vindt plaats op een geoormerkte stageplaats, waarbij een werkbegeleider begeleiding geeft.
Krijg ik een stagevergoeding?
GGZ NHN een lerende organisatie? Ga direct naar: Zoeken Hoofdmenu Snelkoppelingen. U bevindt zich hier: Homepage Stagebureau Veelgestelde vragen Krijg ik een stagevergoeding? Krijg ik een stagevergoeding? Indien de stage een verplicht onderdeel van de studie betreft en meer dan 144 uur bedraagt ontvang je een stagevergoeding.
A Salariƫring van werknemers die een opleiding volgen.
Voor deeltijd stagiairs geldt een vergoeding naar rato. De hoogte van de stagevergoeding wordt aangepast conform algemene loonaanpassingen zoals van toepassing voor de CAO GGZ. Toelichting op cao kennisnet Werkervaringsplaats. Artikel 6 Opleiding tot gezondheidszorg psycholoog artikel 3, Wet BIG.

Contacteer ons