Op zoek naar cao ggz onderhandelingen?

cao ggz onderhandelingen
Nieuwe cao voor ggz meer loon, uitkering onregelmatig werk SalarisNet.
Bij de vaststelling van deze financiële tegemoetkoming wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het verdiende ORT-bedrag in een bepaald kalenderjaar. De onderhandelingen tussen vier vakbonden en GGZ Nederland verliepen stroef. Zo voerden ongeveer 1500 psychiaters in tientallen ggz-instellingen een paar keer actie door zondagsdiensten te draaien, omdat ze het niet eens werden over een pensioenkwestie. Hun werkgever weigerde het werkgeversdeel van de vrijgevallen pensioenpremie over twee jaren terug te geven. De teruggave over die jaren is niet gelukt, maar nu is afgesproken dat de psychiaters voortaan een structurele compensatie krijgen. Dit is een compensatie van de pensioenaftopping als gevolg van de Wet verlaging maximumopbouw en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen. De toelage bestaat uit het werkgeversdeel van de pensioenpremie nu: 1175, procent dat wordt berekend over het inkomensdeel waarover als gevolg van deze wet geen pensioen meer mag worden opgebouwd. Ook ggz-instellingen die niet zijn aangesloten bij GGZ Nederland vallen onder de cao.
NU91.
Stappen gezet in cao-overleg GGZ. Update cao GGZ. Op 16 en 17 maart vond een constructief overleg plaats over de cao GGZ. We hebben in eerste instantie de hoofddoelstelling van het overleg bepaald: de ggz als aantrekkelijk werkgever die investeert in mensen.
NU91.
Vernieuwde arbocatalogus ggz en app tegen stress gelanceerd. Cao GGZ algemeen verbindend verklaard. Minder regelgekte meer zorg. NU91 leden stemmen in met cao GGZ. Primoforumsessies Zelforganisatie in de ggz. Onderhandelaarsakkoord voor cao GGZ. Update nieuwe cao GGZ. Update nieuwe cao GGZ.
Akkoord over cao ggz Zorgvisie.
Login of Maak een account aan. In de nieuwe cao is onder meer afgesproken dat werknemers in de ggz twee keer een loonsverhoging krijgen: in 2017 stijgt het loon met 135, procent en in 2018 komt daar nog 16, procent bij.
FBZ Cao.
Cao voor de GGZ nog ver weg. GGZ Nederland sloot 3 oktober 2014 het overleg voor een nieuwe Cao GGZ omdat volgens GGZ Nederland verder overleg niet zinvol is. Cao GGZ: Insteek GGZ Nederland maakt voeren van hernieuwde onderhandelingen ingewikkeld.
Nieuws Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ.
Dan krijg je op vrijdag 2 juni een uitgebreide ledenraadplegingsmailing. De onderhandelingen voor een nieuwe cao leken aanvankelijk stroef te beginnen, omdat LAD/FBZ en GGZ Nederland een verschillende visie op het pensioenaftoppingsvraagstuk hadden. Voor de LAD was dit een essentieel punt.
Geestelijke Gezondheidszorg Cao FNV.
Een cao komt tot stand door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Hij kan voor één groot bedrijf gelden of voor een hele sector. In een cao vind je afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals loon en toeslagen, werktijden en vrije dagen. Ook zaken als scholing, kinderopvang kunnen in een cao worden geregeld. Download de cao Geestelijke Gezondheidszorg en de sociale plannen. Accare-sociaal plan 2010-2015.pdf 143275, Kb. Arkin-sociaal plan 2016-2018.pdf 25954, Kb. Bascule-sociaal plan 2012-2015.pdf 150426, Kb. Breburg en Indigo Brabant-sociaal plan 2016 2018.pdf 45935, Kb. De Rooyse Wissel-sociaal plan 2017-2020 136819, Kb. GGz Breburg-sociaal plan 2018-2021.pdf 127208, Kb.
CAO GGZ onderhandelingen in volle gang.
Wet Langdurige Zorg. CAO GGZ onderhandelingen in volle gang. 25 januari 2017 De onderhandelingen voor de nieuwe cao GGZ zijn maandag 23 januari gestart. Onder het motto investeer in mensen hebben FNV Zorg Welzijn, CNV Zorg Welzijn, NU91 en FBZ de gezamenlijke inzet bij GGZ Nederland neergelegd.
Onderhandelaarsakkoord ggz: een stevige impuls voor aanpak wachttijden ggz GGZ Nederland.
Voor GGZ Nederland zijn de arbeidsmarktproblematiek, de regeldruk en de juiste zorg op de juiste plek belangrijke themas in de onderhandelingen geweest. Concrete afspraken over deze onderwerpen zijn belangrijke voorwaarden om de wachttijden te verminderen. Er komt een substantiële investering om de wachtlijsten aan te pakken door de arbeidsmarkt te verbeteren.

Contacteer ons