Zoeken naar cao ggz onderhandelingen

cao ggz onderhandelingen
Nieuwe cao voor ggz meer loon, uitkering onregelmatig werk SalarisNet.
De onderhandelingen tussen vier vakbonden en GGZ Nederland verliepen stroef. Zo voerden ongeveer 1500 psychiaters in tientallen ggz-instellingen een paar keer actie door zondagsdiensten te draaien, omdat ze het niet eens werden over een pensioenkwestie. Hun werkgever weigerde het werkgeversdeel van de vrijgevallen pensioenpremie over twee jaren terug te geven. De teruggave over die jaren is niet gelukt, maar nu is afgesproken dat de psychiaters voortaan een structurele compensatie krijgen. Dit is een compensatie van de pensioenaftopping als gevolg van de Wet verlaging maximumopbouw en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen. De toelage bestaat uit het werkgeversdeel van de pensioenpremie nu: 1175, procent dat wordt berekend over het inkomensdeel waarover als gevolg van deze wet geen pensioen meer mag worden opgebouwd. Ook ggz-instellingen die niet zijn aangesloten bij GGZ Nederland vallen onder de cao.
MedNet Jaarboek 2008 / druk 1 / ING A. Brinkman, M. Enzlin Google Boeken.
aandoeningen aantal Ab Klink acute afgezegd aios anesthesiologen behandeling beschikbaar bijvoorbeeld blijkt uit onderzoek borstkanker brandwondencentra Bruntink Bussemaker CAO UMC chirurgen collega's' DBC's' Dermatologie eerder eind endometriose gaan gaat gemiddeld geneeskunde gezondheidszorg goed heel huisarts huisartsenzorg IJsselmeerziekenhuizen incidenten informatie Inspectie internisten Interview januari Jonge Orde klachten Klink van VWS KNMG krijgen maanden maken medio MediQuest medisch specialisten MedNet Magazine mensen miljoen euro minder Minister Ab Klink ministerie van VWS mogelijk Nederlandse Zorgautoriteit nieuwe ok's' oktober omdat onderzoekers onvoldoende onze operaties opleiding Orde van Medisch organisatie palliatieve sedatie particuliere klinieken patiënten praktijk privéklinieken probiotica problemen procent Prof Raad rapport resultaten richtlijn samenwerking stelt Stichting telomerase tijdens Tweede Kamer UMC St Radboud UMC Utrecht UMCG vaak Vaatchirurg vanwege verpleegkundigen verzekeraars vinden vnVa Volgens voorzitter vrouwelijke artsen vrouwen VU medisch centrum website werken Wet BIG ZBC's' zo'n' zoals Zorgverzekeraars Nederland.
Cao GGZ en Cao Jeugdzorg: onderhandelaarsakkoorden bereikt kngf.nl.
Meer informatie over dit akkoord vindt u hier. De FBZ is de vakbond die onderhandelt namens alle KNGF leden op wie de betreffende cao van toepassing is. De cao GGZ is tot stand gekomen door onderhandelingen tussen FBZ, FNV, CNV en NU91 met GGZ Nederland.
Cao Huisartsenzorg LHV.
De LHV is als werkgeversorganisatie betrokken bij de onderhandelingen over de Cao Huisartsenzorg. Overige partijen bij de Cao Huisartsenzorg zijn InEen, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten NVDA, FNV Zorg Welzijn, CNV Zorg Welzijn en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners NVvPO. De werkingssfeer van deze cao strekt zich ook uit tot het personeel op huisartsenposten. Onder de cao valt ook de Functiewaardering Huisartsenzorg. Cao Huisartsenzorg 2017 2019. Deze pagina delen. Verstuur deze pagina via e-mail. Gebruik CTRLP om de pagina te printen. 27 feb 2019. POH-GGZ in uw praktijk? Wat zijn de kosten en wat levert het op? 29 jan 2019. LHV Keuzehulp POH-jeugd gepubliceerd. 15 okt 2018. Forse premiestijging verzuimverzekering: wat te doen. 07 dec 2017. Heeft u al een WGA-hiaatverzekering voor uw medewerkers? 23 nov 2017. Wat kost een POH-GGZ uw praktijk en wat levert het op? Oproepcontract / 0-urencontract. POH-GGZ: functie en competentieprofiel voor praktijkondersteuner ggz.
Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2017-2019 Loonwijzer.nl.
Bij de vaststelling van deze financiële tegemoetkoming wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het verdiende ORT-bedrag in een bepaald kalenderjaar. Onderhandelaarsakkoord CAO GGZ 2017-2019 24-05-17. Bron: GGZ Nederland, 24 mei 2017 via CAOWijzer.com altijd de juiste inlenersbeloning. Val je onder een CAO?
Zoeken CAOWeb.
CAO UW Holding BV Juni 2011 Copyright 2011 UW Holding BV Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel.
Akkoord over cao ggz Zorgvisie.
Login of Maak een account aan. In de nieuwe cao is onder meer afgesproken dat werknemers in de ggz twee keer een loonsverhoging krijgen: in 2017 stijgt het loon met 135, procent en in 2018 komt daar nog 16, procent bij.
Wat is een redelijk salaris voor een POH-GGZ? POH-GGZ.
Een POH-GGZ met veel werkervaring in de GGZ, aanvullende opleidingen die van meerwaarde zijn voor de behandeling in de praktijk en waarbij de functionaris stagiaires begeleidt of collegas inwerkt senior, zal redelijkerwijs beter vallen in de schalen 9 of 10 van de CAO Huisartsenzorg.
Oproep: heb je input voor de nieuwe Cao GGZ? NVGzP.
Oproep: heb je input voor de nieuwe Cao GGZ? De Cao GGZ 2017-2019 loopt per 1 juni af. Dat betekent dat cao-partij FBZ binnenkort haar inzet gaat bepalen voor een nieuwe cao. Omdat de NVGzP bij FBZ is aangesloten, kun jij bij ons onderwerpen aandragen. Ervaar je bepaalde knelpunten in jouw arbeidsvoorwaarden? Of zijn er onderwerpen waarover in jouw ogen afspraken moeten worden gemaakt? Je kunt je input tot 20 december a.s. via bureau@nvgzp.nl aanleveren. Op basis van jouw input, de inbreng van verschillende beroepsgroepen en de cao-klankbordgroep met leden uit het veld, stelt FBZ een inzet op met de onderwerpen die aan de orde komen tijdens de onderhandelingen.
FBZ Cao.
Werknemersorganisaties FBZ, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en NU91 hebben GGZ Nederland uitgenodigd de onderhandelingen voor een nieuwe cao GGZ voort te zetten. Werknemers in GGZ verdienen goede cao. Zoals wellicht bekend liggen de onderhandelingen voor een nieuwe cao GGZ al enige maanden stil.

Contacteer ons