Zoeken naar cao ggz opzegtermijn

cao ggz opzegtermijn
Welke opzegtermijn geldt er voor een werknemer die wil opzeggen? Ontslag.nl.
Voor deze werknemer geldt de gewone wettelijke opzegtermijn van een 1 maand. Opzegtermijn in de CAO. Als er op de arbeidsovereenkomst een CAO van toepassing is, is het belangrijk om na te gaan of hierin iets geregeld is over opzegtermijnen.
Bijlage II. Voorbeeld individuele arbeidsovereenkomst.
Brieven van GGZ Nederland. Een instelling zoeken. Over GGZ Nederland. Over GGZ Nederland. Wie zijn wij. Over GGZ Nederland. GGZ Nederland // CAO // Bijlagen // Bijlage II. Voorbeeld individuele arbeidsovereenkomst. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd. A Begripsbepalingen en werkingssfeer.
FOK.nl cookie-informatie.
Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren wil je het geluid uit hebben, heb je de reclameuiting al eerder gezien of moet hij worden weergegeven etc door cookies uit te lezen.
Cao preambule.
Hiervoor wordt de CAO GGZ in zijn geheel gescreend op leesbaarheid en eenduidige interpretatie. Cao-partijen hebben daarnaast afspraken gemaakt over de volgende punten.: Activeringsregeling: aan H13A, artikel 7 lid 1 worden aan het einde van dit eerste lid de volgende zinnen toegevoegd: De vermindering van deze inkomsten op de WW-aanvulling kan slechts plaatsvinden indien deze inkomsten hoger zijn dan de hoogte van de te ontvangen WW-uitkering. De inkomsten worden eerst gekort op de WW-uitkering. De resterende inkomsten worden gekort op de aanvulling op de WW-uitkering. Opzegtermijn H2, artikel 5: aan H2, artikel 5 lid 2 wordt aan de laatste zin toegevoegd: tenzij de wettelijke opzegtermijn voor de werkgever langer is dan de afgesproken opzegtermijn.
Opzegtermijn bij ontslag Ontslag Rijksoverheid.nl.
Zoek binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Opzegtermijn bij ontslag. Bekijk welke opzegtermijn voor u geldt bij ontslag. Uw opzegtermijn hangt af van de duur van uw contract. En of u nog in uw proeftijd zit. Maar ook van eventuele afspraken met uw werkgever.
Opzegtermijn opzeggen arbeidsovereenkomst.
dienstverband 15 jaar of langer geduurd: opzegtermijn voor de werkgever is vier maanden. In een CAO kan de opzegtermijn voor de werkgever verkort worden. Wel dient de opzegtermijn voor de werkgever tenminste zolang te zijn als de opzegtermijn voor de werknemer.
Opzegtermijn FNV.
15 jaar of langer in dienst: opzegtermijn 4 maanden. Er geldt een andere opzegtermijn als je werkgever failliet gaat. De opzegtermijn voor de werknemer is normaal gesproken 1 maand. In het contract of in de cao kan worden afgesproken dat de opzegtermijn langer is.
Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst.
In dit geval geldt de wettelijke opzegtermijn. Toelichting op cao kennisnet Opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Artikel 6 Beƫindiging na bevalling en herintreding. Als de werknemer in verband met haar bevalling de arbeidsovereenkomst wil beƫindigen, gebeurt dat schriftelijk en uiterlijk tien kalenderdagen na de bevalling. Het ontslag gaat in dit geval in op de eerste dag van de volgende kalendermaand. De werknemer die in verband met een bevalling of in verband met de verzorging van zijn/haar kinderen de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, heeft tot maximaal twee jaar na zijn/haar ontslag recht op een voorkeursbehandeling in een sollicitatieprocedure bij de instelling waar dit ontslag heeft plaatsgevonden. Piet Mondriaanplein 25 3812 GZ Amersfoort Tel: 033 460 89 00 Fax: 033 460 89 99 Postadres. Postbus 830 3800 AV Amersfoort Contact Routebeschrijving. 40483580 Fiscaal nr. Privacy Policy Disclaimer English summary GGZ Nederland 2018.

Contacteer ons