Zoeken naar cao ggz opzegtermijn

cao ggz opzegtermijn
Wat is onbetaald verlof? Welke verplichtingen heb je als werkgever? MKB Servicedesk.
Er bestaat geen wettelijk recht over onbetaald verlof. Wel is het mogelijk dat er hierover in de cao afspraken zijn gemaakt. Je mag als werkgever het verlof weigeren, het is immers een gunst en géén recht van de werknemer. Bedenk wel dat het weigeren van het onbetaald verlof tot gevolg kan hebben dat de werknemer ontslag neemt.
Hallo, ik heb een andere baan, nu staat er in mijn contract dat ik een maand opzegtermijn heb. Ik v. Rechtswinkel.nl.
Het komt op mij echter wat vreemd over dat er een zorg-CAO is met een opzegtermijn van 2 maanden voor de werknemer. Welke CAO valt u precies onder? In de gezondheidszorg is er o.a. de CAO VVT, CAO WMD, CAO GGZ etc.
Wel of geen verrekening minuren Rechtennieuws.nl.
Hij stelde eerst vast dat een werknemer altijd met in achtneming van de opzegtermijn ontslag kan nemen. Dit kan ook zonder de opzegtermijn in acht te nemen, maar dan loopt hij het risico van schadeplichtigheid. Voorts was de kantonrechter van oordeel dat de werkgever gedurende de arbeidsuren voor arbeid moet zorgen.
Zoveel of weinig? verdien je in de zorg! Vrijheid in de Zorg.
In een CAO staan afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, de proeftijd, de opzegtermijn of het pensioen. Voorbeelden zijn ambulancezorg CAO, de geestelijke gezondheidszorg CAO, de jeugdzorg CAO, de verpleeg en verzorgingshuizen en thuiszorg CAO en de ziekenhuizen CAO.
Wat is mijn maximale proeftijd? Het Juridisch Loket.
CAO GGZ 2017-2019 CAO Geestelijke Gezondheidszorg.
Home CAO updates CAO GGZ 2017-2019 CAO Geestelijke Gezondheidszorg. CAO GGZ 2017-2019 CAO Geestelijke Gezondheidszorg. CAO Geestelijke Gezondheidszorg, CAO GGZ met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen. 16-02-18 AVV CAO GGZ 2018-2019. 03-07-17 Nieuwe tekst CAO GGZ 2017-2019.
CAO Huisartsenzorg 2017 2019 met salaristabellen Assistentensite.nl.
De LHV is als werkgeversorganisatie betrokken bij de onderhandelingen over de Cao Huisartsenzorg. Overige partijen bij de Cao Huisartsenzorg zijn InEen, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten NVDA, FNV Zorg Welzijn, CNV Zorg Welzijn en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners NVvPO.
GGZ.
Meld je aan bij CNV en profiteer van alle voordelen. De CAO GGZ geldt voor alle medewerkers in GGZ-instellingen. In de CAO heeft CNV Publieke Zaak afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.
Wat zijn mijn rechten als stagiair? Intermediair.
Voor zover er wel een vergoeding wordt betaald, is dit meestal een onkostenvergoeding. Dit is geen salaris en valt dan ook niet onder de Wet Minimumloon, zodat er geen minimumvergoeding in de wet is vastgelegd. Wel zie je soms dat in de toepasselijke cao de hoogte van de stagevergoeding is geregeld.
Werken Bij Pro Persona.
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO GGZ en zijn zonder meer goed te noemen.: de in de zorg gehanteerde functiewaarderingsmethode FWG 3.0 bepaalt het salaris.; fulltime werken betekent een 36-urige werkweek.; een vakantie-uitkering 8% van het jaarsalaris.; een eindejaarsuitkering van 833%, van het jaarsalaris.;

Contacteer ons