Op zoek naar cao ggz ort?

cao ggz ort
ORT afspraken in nieuwe cao GGZ.
Verder zijn er afspraken gemaakt om medewerkers met een salarisgarantie weer sneller op hun oude salarisniveau in te zetten. En er is een nieuwe staffel in de afbouwregeling ORT die rekening houdt met het aantal jaren waarin ORT is ontvangen. Leden van NU'91' ontvangen binnenkort een link naar de stembutton cao GGZ.
CAO geestelijke gezondheidszorg GGZ.
Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO geestelijke gezondheidszorg CAO GGZ, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. Volledige naam sector / CAO. CAO geestelijke gezondheidszorg CAO GGZ.
Hoeveel ORT krijg je bij jouw cao? Nursing.
Cao geestelijke gezondheidszorg GGZ. Sinds 1 juli 2015 krijg je automatisch ORT uitgekeerd over verlofuren. Je krijgt het aanbod voor een afkoopsom voor gemiste ORT in 2013, 2014 en 2015 tot 1 juli van 88, procent over je verdiende ORT-bedrag.
Procedure nabetaling ORT FNV.
Je moet dan afzien van het ontvangen van de tegemoetkoming en dit vóór 1 augustus voor cao ziekenhuizen, vóór 1 september voor cao GGZ en vóór 1 oktober voor de cao GHZ kenbaar maken aan je werkgever. Als je de eerste éénmalig uitkering accepteert zie je af van een individuele ORT claim.
ORT cao geestelijke gezondheidszorg GGZ Zorgwerk.
Krijg ik een toeslag ORT als ik werk in de avond, nacht, weekend en tijdens een feestdag? ORT cao verpleeg verzorgingshuizen en thuiszorg VVT. ORT cao geestelijke gezondheidszorg GGZ. ORT cao gehandicaptenzorg. ORT cao ziekenhuizen. ORT cao universitair medische centra.
Procedure nabetaling ORT Ziekenhuizen, GGZ en Gehandicaptenzorg Ambtenarensalaris.nl.
17 juli 2017 Medewerkers van ziekenhuizen, in de gehandicaptenzorg en GGZ ontvangen een tegemoetkoming ter compensatie van niet-uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag ORT over vakantie-uren. Werknemers die van mening zijn dat zij een hogere nabetaling moeten krijgen en hiervoor al eerder nabetaling hebben geclaimd, moeten van de tegemoetkoming afzien om te voorkomen dat de individuele claim vervalt. Dat meldt FNV. De ORT-compensatie geldt voor medewerkers van ziekenhuizen en in de gehandicaptenzorg over de jaren 2012 tot en met 2015. GGZ-medewerkers hebben recht op compensatie over de periode 2013 tot en met 1 juli 2015. Medewerkers die recht hebben op compensatie hoeven hier niets voor te doen, maar ze kunnen er wel van afzien. Wanneer zij namelijk de eerste eenmalige uitkering accepteren, vervalt een individuele ORT-claim. Dit geldt voor medewerkers die al eerder bij hun werkgever nabetaling hebben geclaimd en menen aanspraak te kunnen maken op een hogere nabetaling. Voor ziekenhuismedewerkers betekent dit dat zij vóór 1 augustus aan hun werkgever moeten laten weten dat ze afzien van de compensatie, ggz-medewerkers moeten dit vóór 1 september doorgeven en voor de gehandicaptenzorg geldt 30 september als deadline. Zie hieronder de afspraken per cao.
Onregelmatigheidstoeslag voor zorgverleners ORT GGZ, VVT.
Er is ook sprake van een onregelmatige dienst als je een deeltijd dienstverband hebt en je meer uren werkt dan de met jou overeengekomen gemiddelde arbeidsduur niet volgens de werktijdenregeling en deze uren de 36 uur per week niet overstijgen, op de tijdstippen die zijn weergegeven in lid 2. Hoe bereken je je ORT op basis van GGZ, VVT?
Nieuwe cao voor ggz meer loon, uitkering onregelmatig werk SalarisNet.
29 mei 2017. De geestelijke gezondheidszorg ggz heeft een nieuwe cao voor circa 90.000 werknemers. Werknemers krijgen dit jaar een loonsverhoging van 135, procent en nog eens 16, procent erbij in 2018. De eindejaarsuitkering gaat in stappen omhoog naar een volledige dertiende maand. Verder zijn afspraken gemaakt over de vermindering van werk en regeldruk, vergoeding bij onregelmatig werk ORT, pensioenaftopping en over scholingsmogelijkheden.
B Onregelmatige dienst.
Toelichting op cao kennisnet Afbouwregeling ORT. Piet Mondriaanplein 25 3812 GZ Amersfoort Tel: 033 460 89 00 Fax: 033 460 89 99 Postadres. Postbus 830 3800 AV Amersfoort Contact Routebeschrijving. 40483580 Fiscaal nr. Privacy Policy Disclaimer English summary GGZ Nederland 2018.

Contacteer ons