Op zoek naar cao ggz verlof?

cao ggz verlof
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 februari 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg.
Artikel 6b Overgangsrecht CAO AGGZ en CAO-V. De LFB-uren tellen mee voor de vergelijking in aanspraken op vakantieverlof uit de CAO GGZ in het overgangsrecht CAO AGGZ en CAO-Verslavingszorg. Artikel 1 Definities. In deze regeling wordt verstaan onder betaald verlof: het in een werktijdenregeling of rooster door de werknemer op grond van deze regeling op te nemen aantal uren waarop geen arbeid hoeft te worden verricht.
Uw werknemer wordt ziek voor of tijdens zijn vakantie: 6 dingen die u moet weten! Assist Verzuim.
Moet mijn zieke werknemer bovenwettelijke vakantiedagen inleveren? Voor eventuele extra vakantiedagen bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken gelden. Deze afspraken moeten dan opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst of cao. Zo kan er bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of cao staan dat uw werknemer tijdens ziekte helemaal geen bovenwettelijke dagen opbouwt.
Vakantie, Zwangerschapsverlof, Ouderschapsverlof, Zorgverlof, Studieverlof Loonwijzer.nl.
Met onbetaald ouderschapsverlof wordt je inkomen lager, maar misschien heb je wel recht oip een hogere zorg of huurtoeslag. In sommige cao's' is de regeling verder uitgebreid met een langer verlof en/of langere betaling. Door het in de cao te regelen weet iedereen waar hij of zij aan toe is, werkgever en werknemer.
Niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli SalarisNet.
Deze staan in de arbeidsovereenkomst of cao. Ook als een werknemer ziek is, heeft hij recht op vakantie. De werkgever moet toestemming geven als de werknemer vakantiedagen wil opnemen terwijl hij ziek is. De werkgever mag de werknemer alleen vragen om bovenwettelijke extra vakantiedagen te ruilen tegen ziektedagen of bijzonder verlof.
Hoe kan ik mijn zwangerschapsverlof en bevallingsverlof berekenen? Rijksoverheid.nl.
U kunt een verlofdag die op een feestdag valt niet alsnog op een ander moment opnemen. Andere afspraken cao. In uw cao kunnen andere afspraken staan over zwangerschapsverlof en feestdagen. Bijvoorbeeld dat u tijdens een feestdag uw verlof op een ander moment mag opnemen.
Onbetaald verlof.
Maar je kunt ook onbetaald verlof opnemen voor een studie, om te reizen of als prepensioen. Wanneer er geen wettelijke of cao regelingen bestaan moet je over de duur en spreiding van je verlof zelf afspraken maken met je werkgever.
Zorgverlof Rijksoverheid.nl.
Werknemers en broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden hebben recht op zorgverlof. Bijvoorbeeld om hun zieke kind, partner of ouder zorg te geven die nodig is. Of te ondersteunen als zij hulpbehoevend zijn. Wet arbeid en zorg Wetten.overheid.nl. Arbeidsovereenkomst en cao.
Zorgverlof of ouderschapsverlof: wat zijn de gevolgen voor uw inkomen?
Deze mogelijkheden zijn bij wet geregeld, maar werkgevers en werknemers kunnen ze in overleg aanvullen met eigen uitbreidingen. Dat gebeurt via de cao of in regelingen van de ondernemingsraad of personeelsvereniging. Het is dus belangrijk om na te gaan of er bij u op het werk ook zulke aanvullende regelingen bestaan. Alleen de duur van het verlof is bij wet vastgelegd, net als de situaties waarin uw loon toch moet worden doorbetaald.
CAO GGZ in de App Store.
De CAO GGZ bevat de volledige tekst van de CAO GGZ 2017-2019, met zoekfunctie en de mogelijkheid om teksten te bookmarken, markeren en mailen. Met de diverse rekentools kun je de arbeidsvoorwaarden toepassen op je persoonlijke situatie. Tevens biedt de app handige extra informatie over cao-gerelateerde onderwerpen.
7 tips voor het aanvragen van een sabbatical Intermediair.
Andere vormen van onbetaald verlof, zoals bijvoorbeeld een sabbatical, zijn niet wettelijk geregeld en daar bestaat in principe geen recht op. Alhoewel er wel afspraken over kunnen zijn gemaakt in een cao, personeelsregeling of arbeidsovereenkomst. Kom met een plan van aanpak voor je leidinggevende.

Contacteer ons